Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Modelowanie i analiza dynamiczna podatnych układów w ruchu obrotowym z uwzględnieniem tłumienia | A. Buchacz; J. Świder; S. Żółkiewski. | Gliwice, 2013. | Monografia | MECHANIKA
cena: 28,35 zł
cena: 24,00 zł
cena: 24,00 zł
cena: 33,60 zł
cena: 37,80 zł
cena: 22,05 zł
cena: 36,00 zł
cena: 27,00 zł
cena: 31,50 zł

M. Kuczma. Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu : modelowanie i numeryka

 • Kod: UZG 296
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 40,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kuczma Mieczysław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 369
 • ISBN: 978-83-7481-411-9
 • oprawa: Twarda

Opracowanie dotyczy modelowania teoretycznego i symulacji komputerowych pewnej klasy nowoczesnych materiałów - materiałów z pamięcią kształtu - oraz konstrukcji z nich wykonanych. Materiały te, np. stopy niklu i tytanu o handlowej nazwie nitinol, popularnie nazywane materiałami inteligentnymi (ang. smart materials), są obiecującym kandydatem na materiał wielofunkcyjny, bo wykazują unikatowe zachowanie w postaci pseudosprężystych pętli histerezy i efektu pamięci kształtu. Ich zachowanie się jest skutkiem marten-zytycznej przemiany fazowej, której mogą ulegać pod wpływem naprężenia, temperatury lub pola elektromagnetycznego. Materiały te mogą się znacznie odkształcać odwracalnie (nawet 8-10%), tzn. po usunięciu obciążenia albo bezpośrednio wracają do stanu wyjściowego lub odkształcenia znikają po ogrzaniu. Dzięki tym właściwościom materiały z pamięcią kształtu znajdują różnorakie zastosowania jako zaawansowane rozwiązania w technice i medycynie, a ostatnio prowadzi się także badania naukowe celem zastosowania ich w budownictwie jako dyssypatorów energii w obiektach narażonych na trzęsienie ziemi i regulatorów sztywności konstrukcji.
Zrozumieć samochód : samochód bez tajemnic | C. Szczepaniak. | Łódź, 2011. | MECHANIKA
C. Szczepaniak. Zrozumieć samochód : samochód bez tajemnic
29,00 zł
Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich | M. Pashenko; M. Barszcz; K. Dziedzic. | Lublin, 2011. |Podręczniki | MECHANIKA
M. Pashenko; M. Barszcz; K. Dziedzic. Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich
28,50 zł
Zasady zapisu konstrukcji maszyn | P. Folęga; G. Wojnar; P. Czech. | Wyd. II. | Gliwice, 2012.| MECHANIKA
P. Folęga; G. Wojnar; P. Czech. Zasady zapisu konstrukcji maszyn
29,40 zł
Zagadnienia lokalne w numerycznym modelowaniu łożysk tocznych wieńcowych | L. Kania. | Częstochowa, 2012. | MECHANIKA
L. Kania. Zagadnienia lokalne w numerycznym modelowaniu łożysk tocznych wieńcowych
67,00 zł
Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji | C. Komorzycki; P. Golewski; T. Sadowski. | Lublin, 2011. | (Podręczniki) | MECHANIKA
C. Komorzycki; P. Golewski; T. Sadowski. Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji
28,50 zł
Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy.| Z. Orzechowski; J. Prywer.| Warszawa, 2008.| MECHANIKA; ENERGETYKA ; TECHNIKA
Z. Orzechowski; J. Prywer. Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy.
71,20 zł
89,00 zł
Wykorzystanie metod analizy obrazu do oceny nierównomierności przepływu gaz-ciecz w elementach płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła : R. Ulbirch (red.). Opole, 2006. (Studia i Monografie, z. 197) ( MECHANIKA )
Wykorzystanie metod analizy obrazu do oceny nierównomierności przepływu gaz-ciecz w elementach płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła : R. Ulbirch (red.). Opole, 2006. (Studia i Monografie, z. 197) ( MECHANIKA )
22,00 zł
Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów | A. Zieliński. | Wrocław, 2011. | MECHANIKA
A. Zieliński. Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów
34,65 zł