Wydawnictwo

Nowości

Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie | A. Wójtewicz. | Toruń, 2014. |SOCJOLOGIA; PROMOCJA ZDROWIA ; EDUKACJA
cena: 36,00 zł
cena: 35,00 zł

M. Skrzypek (red.). Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu : poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulutorowy wymiar zdrowia i choroby

 • Kod: KLRW 737
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydawnictwo KUL
 • Cena: 35,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Skrzypek Michał (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 380
 • ISBN Kod: 9788377028964
 • ISBN: 978-83-7702-896-4
 • oprawa: Twarda

SPIS TREŚCI

Wstęp (Michał Skrzypek)


Część I
SUBDYSCYPLINY SOCJOLOGICZNE WOBEC SOCJOKULTUROWEGO WYMIARU ZDROWIA, CHOROBY, LECZENIA I CIAŁA CZŁOWIEKA

Iwona Taranowicz
Socjologia zdrowia

Michał Skrzypek
Socjologiczny model choroby przewlekłej

Włodzimierz Piątkowski
Zarys procesu kształtowania się podstaw naukowych "socjologii lecznictwa niemedycznego" w Polsce

Anita Majchrowska
Socjologia zawodów medycznych

Ks. Jan Szymczyk
Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki


Część II
SOCJOLOGIA WOBEC SZCZEGÓŁOWYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH NAUK O ZDROWIU

Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki
Gerontologia społeczna a socjologia starzenia się i starości - poznawcza tożsamość, trendy, perspektywy

Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska
Promocja zdrowia w Polsce. Quo vadis?


Część III
NAUKI SPOŁECZNE WOBEC ZDROWIA I CHOROBY

Jan Tylka
Psychologia w budowaniu zdrowia i przeciwdziałaniu chorobom

Andrzej Krawański
Socjokulturowy wymiar pedagogiki zdrowia

Bożena Płonka-Syroka, Grzegorz Wiktorowski
Kształtowanie się standardu antropologii medycyny klinicznej w niemieckim i anglosaskim piśmiennictwie naukowym. Zarys zagadnienia


Część IV
ZDROWIE, CHOROBA I LECZENIE W REFLEKSJI FILOZOFICZNO-ETYCZNEJ

Barbara Chyrowicz SSpS
Bioetyka: dyscyplina czy dyskurs?

Jan Mazur OSPPE
Kontrowersje w polityce zdrowotnej. Aspekt etyczno-społeczny

Andrzej Kapusta
Filozofia zdrowia


Część V
OTWIERANIE SIĘ MEDYCYNY NA NAUKI SPOŁECZNE

Dorota Cianciara
Nowe zdrowie publiczne z perspektywy ćwierćwiecza

Marek Klocek
Badania nad jakością życia w medycynie klinicznej - stan obecny i perspektywy

Fundamentals of Interdisciplinarity in Health Sciences. Summary (Michał Skrzypek)

Informacja o autorach i redaktorze tomu

Indeks nazwisk

Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych | M. Szkarłat. | Lublin, 2011. | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; INŻYNIERIA GENETYCZNA
M. Szkarłat. Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych
52,50 zł
Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce| L. Wądłowska.| Olsztyn, 2010.| NAUKA O ŻYWIENIU
L. Wądłowska. Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce
17,85 zł
Zdrowie w cyklu życia człowieka | N. Ogińska-Bulik; J. Miniszewska (red.). |
Łódź, 2012. | BIOLOGIA ; ZDROWIE
N. Ogińska-Bulik; J. Miniszewska (red.). Zdrowie w cyklu życia człowieka
39,90 zł
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku | A. Wojtczak. | Warszawa, 2009. | ZDROWIE PUBLICZNE
A. Wojtczak. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
69,00 zł
Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowaniapodmiotowe i rodzinne| M. Zadworna-Cieślak; N. Ogińska-Bulik.| Warszawa, 2011.| PSYCHOLOGIA; ZDROWIE
M. Zadworna-Cieślak; N. Ogińska-Bulik. Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowaniapodmiotowe i rodzinne
42,00 zł
Uzdrawianie intuicyjne : przewodnik na drodze do lepszego samopoczucia w sferze fizycznej, emocjonalnej i seksualnej | J. Orloff | Warszawa, 2012 | PSYCHOLOGIA ; ZDROWIE
J. Orloff Uzdrawianie intuicyjne : przewodnik na drodze do lepszego samopoczucia w sferze fizycznej, emocjonalnej i seksualnej
49,90 zł
Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce : aspekty prawne i socjologiczne | T. Mróz (red.). | Białystok, 2012. | PRAWO; SOCJOLOGIA ; ZDROWIE
T. Mróz (red.). Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce : aspekty prawne i socjologiczne
45,00 zł
Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej | W.C. Włodarczyk; 
I. Kowalska; A. Mokrzycka. | Warszawa, 2012. | POLITYKA ZDROWOTNA;
UE
W.C. Włodarczyk; I. Kowalska; A. Mokrzycka. Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej
69,00 zł