Wydawnictwo

Nowości

Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie : w świetle czynników społeczno-ekonomicznych | J. Przyłuska. | Lublin, 2013. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 23,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 37,80 zł

P. Cabała. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji : wybrane zagadnienia

 • Kod: AEK 182
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Cena: 24,15 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Cabała Paweł
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 132
 • ISBN: 978-83-7252-667-0
 • oprawa: Miękka

Niniejsze opracowanie ma stanowić wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji. Przedmiotem rozważań są tzw. dyskretne problemy decyzyjne, w których zakłada się skończoną liczbę dostępnych strategii, stanów natury oraz wypłat.
Do studiowania całości przedstawionego materiału nie jest wymagana wiedza specjalistyczna.
Praca spełni swą funkcję, jeżeli nie tylko pozwoli Czytelnikowi zrozumieć wybrane zagadnienia, lecz także zachęci do dalszego pogłębiania wiedzy.
Warto zatem sięgnąć do cytowanych w tekście pozycji, które zestawiono w spisie literatury.
Opracowanie składa się z czterech rozdziałów.

z Wprowadzenia

Spis treści:
Wprowadzenie

1. Decyzje w warunkach niepewności
1.1. Budowa macierzy wypłat
1.2. Kryterium max-max
1.3. Kryterium max-min
1.4. Współczynnik ostrożności
1.5. Macierz relatywnych strat
1.6. Reguła braku dostatecznej racji
1.7. Kryteria wyboru decyzji w przypadku strat
Zadania

2. Decyzje w warunkach ryzyka
2.1. Wartość oczekiwana
2.2. Prawdopodobieństwa a priori
2.3. Prawdopodobieństwa a posteriori
2.4. Analiza utraconych korzyści
2.5. Budowa drzew decyzyjnych
2.6. Koszty dodatkowych informacji
2.7. Miary ryzyka
Zadania

3. Decyzje w warunkach konfliktu interesów
3.1. Gra jako model sytuacji decyzyjnej
3.2. Analiza gier macierzowych
3.2.1. Strategie czyste
3.2.2. Strategie mieszane w grach 2x2
3.2.3. Strategie mieszane w grach mx n
3.2.4. Programowanie liniowe
3.3. Przykłady gier otwartych
3.4. Motywy graczy
3.5. Pojęcie równowagi
3.6. Gry w postaci ekstensywnej
3.6.1. Drzewa gry i zbiory informacyjne
3.6.2. Indukcja wsteczna
3.6.3. Analiza gier o niepełnej informacji
Zadania

4. Decyzje w warunkach złożoności
4.1. Struktura hierarchiczna problemu decyzyjnego
4.2. Ocena i wybór wariantu
4.3. Analiza spójności ocen
4.4. Identyfikacja prawdopodobieństw a priori
Zadania

Odpowiedzi do zadań

Literatura

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł