Wydawnictwo

Nowości

Opór w kulturze : tradycja-edukacja-nowoczesność | E. Bilińska-Suchanek (red.). | Kraków, 2014. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
cena: 39,60 zł

J. Szempruch. Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne

 • Kod: IMP 1090
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"
 • Cena: 52,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Szempruch Jolanta
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 383
 • ISBN Kod: 9788375879063
 • ISBN: 978-83-7587-906-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Szempruch Jolanta
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 383
 • ISBN Kod: 9788375879063
 • ISBN: 978-83-7587-906-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Szempruch Jolanta
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 383
 • ISBN Kod: 9788375879063
 • ISBN: 978-83-7587-906-3
 • oprawa: Miękka

Monografia dotyczy profesji nauczycielskiej i czynników ją warunkujących. Podejmowana w niej problematyka jest obecnie niezwykle istotna, ponieważ nauczyciel pełni strategiczną rolę w funkcjonowaniu i efektywności systemu edukacji. W trakcie zmian społecznych rola ta jest redefiniowana, zaś on sam staje ciągle wobec nowych wyzwań i zadań. Książka umożliwia Czytelnikowi zaznajomienie się z rozwojem pedeutologii jako ważnej subdyscypliny pedagogicznej, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Autorka w swych rozważaniach uwzględnia polską myśl pedeutologiczną, kierunki ewolucji pytań badawczych, związki pedeutologii z innymi subdyscyplinami pedagogiki, a także z innymi dyscyplinami naukowymi. Istotną perspektywą poznawczą czyni specyfikę pełnienia roli nauczyciela i jego skuteczność. Ową skuteczność rozpatruje m.in. przez pryzmat kształcenia, kompetencji i cech osobowych nauczyciela, rozwoju zawodowego i jego uwarunkowań, relacji z innymi podmiotami edukacyjnymi, a także poprzez ukazanie etycznego wymiaru zawodu. Prezentuje różnorodne koncepcje pedutologiczne porządkujące myślenie o nauczycielu, który w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego ujawnia swoją indywidualność i talent pedagogiczny. Autorka koncentruje się na refleksji teoretycznej wiążącej się z podejmowaniem działań modernizacyjnych i innowacyjnych oraz na pragmatyce zawodu nauczyciela. W końcowej części pracy analizuje funkcjonowanie nauczyciela w warunkach zmian społecznych i edukacyjnych, wobec nierówności społecznych, wielokulturowości oraz potrzeby integracji społecznej.

    Monografia adresowana jest do studentów, nauczycieli o różnym stażu pracy, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i władz oświatowych, placówek doskonalenia nauczycieli i osób, które poszukują wiedzy i aparatury pojęciowej dla rozumienia oblicza współczesnego nauczyciela i zmieniającej się szkoły.

***

    Jolanta Szempruch dostrzega potrzebę formułowania i aktywizowania pytań o granice wychowawczej ingerencji i dynamikę zewnętrznych i zmieniających się warunków wychowania młodego pokolenia oraz funkcjonowania współczesnego nauczyciela. Na tym tle eksponuje potrzebę prognostycznego spojrzenia na zawód nauczyciela w procesie nieustających przemian i kształtowania umiejętności przeżyć emocjonalnych wspólnot uczących się. To autorskie podejście pozwala na ukazanie czytelnikom nowych projekcji działań nauczyciela o charakterze doradczym i twórczym oraz jego nowej roli w kształtowaniu umiejętności rozumienia przemian świata.

   W takim ujęciu funkcji i zadań nauczycielskich będzie mogło się rodzić samodzielne konstruowanie wiedzy i tworzenia środowiska życia społecznego młodzieży, które wymagają otwarcia się na różne wzory kulturowe oraz właściwy wybór wartości z odwoływaniem się do myśli filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej. Pedeutologia trafnie rozumiana jest przez autorkę jako dyscyplina wielokierunkowa pozwalająca na sytuowanie nauczyciela w czołówce procesów wychowania i kształtowania osobowości osób uczących się działających. Rozważania i projekcje zawarte w podręczniku będą służyły osobom studiującym i nauczycielom wszystkich szczebli kształcenia.

Z recenzji prof. dr. hab. Czesława Banacha

Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce : ostatnia dekada XX wieku-początek XXI wieku | R. Cierzniewska. | Bydgoszcz, 2011.|
PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
R. Cierzniewska. Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce : ostatnia dekada XX wieku-początek XXI wieku
40,95 zł
Opór w kulturze : tradycja-edukacja-nowoczesność | E. Bilińska-Suchanek (red.). | Kraków, 2014. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
E. Bilińska-Suchanek (red.). Opór w kulturze : tradycja-edukacja-nowoczesność
39,60 zł
Nauczyciele w biegu życia 1945-2000 : perspektywa trzech pokoleń | R. Fudali. | Zielona Góra, 2012. | PEDEUTOLOGIA; HISTORIA; OŚWIATA
R. Fudali. Nauczyciele w biegu życia 1945-2000 : perspektywa trzech pokoleń
44,00 zł
Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956) | M.J. Radziszewska. | Kraków, 2011. | HISTORIA ; PEDEUTOLOGIA
M.J. Radziszewska. Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956)
30,00 zł
Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów | E. Turska. | Zielona Góra, 2013. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
E. Turska. Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów
42,00 zł
Humanizm Dialog Tożsamość : edukacja europejska na tle wyzwań globalnych| A. Rogalska-Marasińska.| Łódź, 2010. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
A. Rogalska-Marasińska. Humanizm Dialog Tożsamość : edukacja europejska na tle wyzwań globalnych
31,50 zł