Wydawnictwo

Nowości

Ochrona i wsparcie rodziny : w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego | A.D. Chmielewska. | MADO, Toruń, 2014. | SOCJOLOGIA
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 89,00 zł

S. Sagan; V. Serzhanova (red.). Organy i korporacje ochrony prawa

 • Kod: WPLN 768
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
 • Cena: 65,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Sagan Stanisław; Serzhanova Viktorija (red.)
 • Wyd.: IV
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2014
 • ISBN Kod: 9788327808080
 • ISBN: 978-83-278-0808-0
 • oprawa: Miękka

Niniejsze opracowanie pomyślane zostało jako podręcznik akademicki, który obejmuje moż-liwie pełny przegląd organów i instytucji służących ochronie prawa, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych. Kierowane jest przede wszystkim do studentów prawa i administracji, niemniej Autorzy są przekonani, że znajdzie czytelników także wśród studentów politologii, europeistyki, ekonomii. Może być także przydatne praktykom związanym z wymiarem spra-wiedliwości i organami ochrony prawa, a także politykom, samorządowcom i innym osobom zainteresowanym sprawami publicznymi — jako swoisty przewodnik po nich, albowiem wzrost liczby tych organów, funkcje i podział kompetencji nastręczają obecnie kłopotów nie tylko niespecjalistom.

Stanisław Sagan – profesor zwyczajny, trzykrotny doktor honoris causa, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego. Jest autorem ponad stu opracowań naukowych, w tym monografii poświęconych ustrojom państw europejskich, w szczególności państw nordyckich, między innymi unikalnej monogra-fii Ustrój polityczny Republiki Islandii; tłumaczeń konstytucji Słowacji, Norwegii, Islandii, Luksemburga, Finlandii, Armenii, a także kilku wydań podręczników do prawa konstytucyj-nego, nauki o państwie współczesnym oraz organów i korporacji ochrony prawa.

Viktoriya Serzhanova – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowana, prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Katedry Ustrojów Państw Europejskich. Jest autorką ponad osiemdziesięciu opracowań naukowych poświęconych systemom politycznym państw europejskich, teorii państwa, organom ochrony prawa, w tym współautorką kilku wydań podręczników do nauki o państwie współczesnym oraz organów i korporacji ochrony prawa. Specjalizuje się w ustrojach państw nordyckich, w szczególności Finlandii i jest m.in. autorką monografii poświęconej tej tematyce. Jest ponadto współautorką tłumaczeń konstytucji Luksemburga, Finlandii i Armenii.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł