Wydawnictwo

Nowości

Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym | B. Smyrak. | Kraków, 2013. | ELEKTROENERGETYKA
cena: 40,00 zł
cena: 59,85 zł
cena: 26,00 zł
cena: 20,00 zł
cena: 43,00 zł
cena: 10,00 zł
cena: 90,00 zł
cena: 30,00 zł

B. Ziętek. Optoelektronika

 • Kod: UMKW 061
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 78,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Ziętek Bernard
 • Wyd.: III
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 667
 • ISBN Kod: 978832327468
 • ISBN: 978-83-23-2746-8
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ziętek Bernard
 • Wyd.: III
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 667
 • ISBN Kod: 978832327468
 • ISBN: 978-83-23-2746-8
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ziętek Bernard
 • Wyd.: III
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 667
 • ISBN Kod: 978832327468
 • ISBN: 978-83-23-2746-8
 • oprawa: Miękka

Optoelektronika jest [...] niesłychanie szybko rozwijającą się dyscypliną naukowo-techniczną, a niemal każde usprawnienie i odkrycie w tej dyscyplinie jest, można powiedzieć, błyskawicznie wdrażane do produkcji. W tym wydaniu "Optoelektroniki" starałem się przynajmniej zasygnalizować najważniejsze z tych zmian i nowości, uzupełniając i poprawiając tekst II wydania. Zdaję sobie sprawę z faktu, że z natury rzeczy informacje w książce są zawsze trochę opóźnione w stosunku do najnowszych osiągnięć, ale na szczęście podstawy fizyczne pozostają bez zmian i w tym sensie ta publikacja jest nadal aktualna.
Również na szczęście istnieje Internet jako źródło najnowszej, choć nie zawsze pewnej i dlatego często wymagającej weryfikacji, wiedzy.

(Bernard Ziętek, Przedmowa do III wydania)

PRZEDMOWA DO III WYDANIA / 1
PRZEDMOWA DO II WYDANIA / 3
PRZEDMOWA DO I WYDANIA / 4
SPIS NAJWAŻNIEJSZYCH SYMBOLI / 8
I. PODSTAWY FIZYKI LASERÓW / 11
1. Wstęp / 11
2. Współczynniki Einsteina / 16
3. Szerokość widmowa linii / 17
4. Współczynnik wzmocnienia / 23
5. Pompowanie / 25
6. Nasycenie wzmocnienia / 30
7. Rezonatory optyczne / 34
8. Próg akcji laserowej / 45
9. Rozwiązania kinetyczne lasera / 47
10. Rozwiązania stacjonarne / 49
11. Szerokość spektralna linii / 54
12. Moc wyjściowa laserów / 57
13. Uzupełnienia / 66
14. Literatura / 98
II. WYBRANE LASERY / 100
1. Lasery gazowe / 100
2. Lasery cieczowe / 116
3. Lasery na ciele stałym / 132
4. Lasery na swobodnych elektronach / 139
5. Lasery półprzewodnikowe / 150
6. Literatura / 212
III. MODULACJA I MODULATORY ŚWIATŁA / 214
1. Wstęp / 214
2. Parametry modulatorów światła / 217
3. Modulacja zewnętrzna światła / 219
4. Modulacja wewnętrzna światła / 243
5. Generacja drugiej harmonicznej / 277
6. Modulatory światłowodowe / 281
7. Uzupełnienia / 281
8. Literatura / 295
IV. ŚWIATŁOWODY / 298
1. Wstęp / 298
2. Model zygzakowy / 300
3. Teoria falowa / 311
4. Właściwości transmisyjne falowodów / 343
5. Elementy techniki / 374
6. Uzupełnienia / 419
7. Literatura / 446
V. DETEKTORY ŚWIATŁA / 449
1. Wstęp / 449
2. Parametry fotodetektorów / 450
3. Szum / 453
4. Detektory termiczne / 457
5. Detektory fotonowe / 463
6. Wzmacniacze obrazu / 501
7. Uzupełnienia / 503
8. Literatura / 520
VI. WYŚWIETLACZE
1. Wstęp / 522
2. Podstawowe parametry wyświetlaczy / 524
3. Typy wyświetlaczy / 525
4. Projektory / 551
5. Literatura / 556
VII. WYBRANE ZASTOSOWANIA / 558
1. Medycyna / 558
2. Tomografia optyczna / 569
3. Ekologia / 574
4. Telekomunikacja / 580
5. Pamięć optyczna / 596
6. Optyka zintegrowana / 606
7. Czujniki światłowodowe / 610
8. Czytnik kodów paskowych / 620
VIII. DODATKI / 622
1. Bezpieczeństwo pracy z laserami / 622
2. Zagadnienia metrologiczne światła / 631
3. Tabele / 652
INDEKS / 653

Techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych | A. Halinka. | Gliwice, 2013. | Monografia | ELEKTROENERGETYKA
A. Halinka. Techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych
35,70 zł
Stany dynamiczne układów napędowych z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania | A. Rusek. | Częstochowa, 2012. | Monografie, nr 228 | ELEKTROTECHNIKA
A. Rusek. Stany dynamiczne układów napędowych z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania
59,85 zł
Przykłady i zadania z podstaw teorii pola elektromagnetycznego, cz. I | P. Jabłoński; Z. Piątek. | Częstochowa, 2008. | ELEKTROTECHNIKA
P. Jabłoński; Z. Piątek. Przykłady i zadania z podstaw teorii pola elektromagnetycznego, cz. I
43,00 zł
Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym | B. Smyrak. | Kraków, 2013. | ELEKTROENERGETYKA
B. Smyrak. Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym
40,00 zł
Pomiary strumieni płynów : J. Pospolita. Opole, 2004. (
Pomiary strumieni płynów : J. Pospolita. Opole, 2004. (
30,00 zł
Pomiary elektrycznych wielkości medycznych : D. Zmarzły. Opole, 2005. (Skrypt, 268) ( ELEKTROTECHNIKA )
Pomiary elektrycznych wielkości medycznych : D. Zmarzły. Opole, 2005. (Skrypt, 268) ( ELEKTROTECHNIKA )
10,00 zł
Podstawy elektromagnetyzmu | M. Łukaniszyn; B. Jaszczyk.| Opole, 2003.| (Skrypt Nr 252) | ELEKTROTECHNIKA
M. Łukaniszyn; B. Jaszczyk. Podstawy elektromagnetyzmu
26,00 zł
Modelowanie elektryzacji strumieniowej : D. Zmarzły. Opole, 2006. (Studia i Monografie, z. 179) ( ELEKTROTECHNIKA )
Modelowanie elektryzacji strumieniowej : D. Zmarzły. Opole, 2006. (Studia i Monografie, z. 179) ( ELEKTROTECHNIKA )
20,00 zł