Wydawnictwo

Nowości

Podatki : stan prawny 2 października 2014 r. : Ujednolicone przepisy | LEGIS,Warszawa, 2014. | PRAWO
cena: 89,25 zł
cena: 59,00 zł
cena: 64,05 zł

K. Czubakowska (red.) Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości

 • Kod: PWE 242
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
 • Cena: 32,40 zł54,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Czubakowska Ksenia (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 268
 • ISBN Kod: 9788320816846
 • ISBN: 978-83-208-1684-6
 • oprawa: Miękka

W książce, w ośmiu tematycznych rozdziałach, przedstawiono charakterystyczne rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek gospodarczych, mogące się przyczynić do usprawnienia zarządzania.

Odbiorcami książki mogą być:

 • menedżerowie,
 • praktycy zajmujący się controllingiem i rachunkowością,
 • studenci,
 • uczestnicy szkoleń z zakresu rachunkowości.

 

Spis treści

Wstęp


1. Auditing (Kazimiera Winiarska)
1.1. Istota i cele audytu
1.2. Metodologia audytu wewnętrznego
1.3. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna
1.4. Audyt wewnętrzny a audyt zewnętrzny
Literatura
 

2. Benchmarking (Teresa Kiziukiewicz)
2.1. Pojęcie i znaczenie benchmarkingu
2.2. Rodzaje benchmarkingu
2.3. Procedury benchmarkingu
2.4. Benchmarking a rachunkowość
2.5. Koszty jakości jako przedmiot benchmarkingu
Literatura
 

3. Controlling (Ksenia Czubakowska)
3.1. Pojęcie i funkcje controllingu
3.2. Rachunek kosztów i wyników w systemie controllingu
3.3. Rodzaje ośrodków odpowiedzialności i sposoby ich wyodrębniania
3.4. Budżetowanie według ośrodków odpowiedzialności
Literatura
 

4. Faktoring a forfaiting (Waldemar Gos)
4.1. Pojęcie wierzytelności
4.2. Przelew (cesja) wierzytelności
4.3. Pojęcie i rodzaje faktoringu
4.4. Istota, cechy i zadania forfaitingu
4.5. Faktoring w księgach rachunkowych
4.6. Ewidencja forfaitingu
4.7. Podatkowe aspekty obrotu wierzytelnościami, faktoringu i forfaitingu
Literatura
 

5. Franchising (Barbara Rześniowiecka)
5.1. Pojęcie i rodzaje franchisingu
5.2. Opracowanie pakietu franchisingowego
5.3. Konstrukcja umowy franchisingowej
5.4. Ewidencja kosztów i przychodów w księgach franchisingodawcy i franchisingobiorcy
5.5. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o franchisingodawcy
Literatura
 

6. Leasing (Kazimiera Winiarska)
6.1. Pojęcie i rodzaje leasingu
6.2. Procedury zawierania umowy leasingowej
6.3. Leasing według prawa bilansowego
6.4. Leasing według prawa podatkowego
6.5. Ewidencja leasingu u leasingodawcy i leasingobiorcy
Literatura
 

7. Outsourcing (Bożena Nadolna)
7.1. Pojęcie i rodzaje outsourcingu
7.2. Outsourcing jako narzędzie naprawcze i usprawniające rachunkowość
7.3. Zakres usług finansowo- księgowych realizowanych przez firmy outsourcingowe
7.4. Wpływ outsourcingu na koszty przedsiębiorstwa
7.5. Systemy informatyczne wykorzystywane w outsourcingu
Literatura
 

8. Sponsoring (Anna Buczkowska)
8.1. Istota, cele i rodzaje sponsoringu
8.2. Elementy umowy sponsoringowej
8.3. Prawa i obowiązki stron sponsoringu
8.4. Podatkowe i ewidencyjne aspekty sponsoringu
Literatura
 

Słowniczek

Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości | H. Buk (red.). | Katowice, 2011. | PN UE w Katowicach | EKONOMIA ; RCHUNKOWOŚĆ
H. Buk (red.). Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
16,00 zł
Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami | R. Niemczyk. |Warszawa, 2013. | RACHUNKOWOŚĆ
R. Niemczyk. Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami
42,00 zł
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami | R. Niemczyk. | Warszawa, 2013. | RACHUNKOWOŚĆ
R. Niemczyk. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami
42,00 zł
Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy |
H. Żukowska; B. Sawicka (red.). | Lublin, 2012. | RACHUNKOWOŚĆ; 
ZARZĄDZANIE
H. Żukowska; B. Sawicka (red.). Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy
30,00 zł
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń | I. Emerling; M. Wójcik-Jurkiewicz; A. Wszelaki. | Katowice, 2011. | (Podręcznik. Materiały dydaktyczne) | RACHUNKOWOŚĆ
I. Emerling; M. Wójcik-Jurkiewicz; A. Wszelaki. Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń
4,80 zł
6,00 zł
Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania | P. Szczypa. | Wyd. IV. | Warszawa, 2014. | RACHUNKOWOŚĆ
P. Szczypa. Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania
28,00 zł
Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania | P. Szczypa. | Warszawa, 2005. | RACHUNKOWOŚĆ
P. Szczypa. Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania
19,20 zł
24,00 zł