Wydawnictwo

Nowości

Globalizacja Polityka Etyka, T. III/IV | A.F. Bocian (red.). | Białystok, 2013. | POLITYKA; EKONOMIA; ETYKA
cena: 35,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 25,00 zł
cena: 45,00 zł
cena: 59,90 zł

K. Wiak. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym

 • Kod: KLRWF 024
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Dział Wyd. Poligraficzny KUL - Kolportaż
 • Cena: 16,80 zł33,60 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wiak Krzysztof
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2001
 • ilość stron: 293
 • ISBN: 83-228-0852-6
 • oprawa: Miękka

Wiek XX był czasem wielkich przemian - nie tylko naukowych i technologicznych, ale nade wszystko kulturowych, społecznych i politycznych. Zasadnie nazywany może być wiekiem przemian cywilizacyjnych. Przemiany te objęły także same podstawy ludzkiego bytu - zmieniło się bowiem widzenie człowieka, jego praw tak przyrodzonych, jak i wolności oraz praw obywatelskich, politycznych; uległa zmianie jego pozycja we wspólnocie państwowej i miejsce w społeczności międzynarodowej. Wiek XX pozostanie z pewnością wiekiem walki o prawa człowieka i to zarówno o ich katalog, środki ochrony, jak i o samą koncepcję tych praw.
Społeczność międzynarodowa, a także państwa demokratyczne za podstawowe i pierwsze wśród praw człowieka uznały prawo do życia, przyjmując na siebie powinność jego ochrony. Wśród środków ochrony tego prawa istotne znaczenie ma prawo stanowione, w nim zaś szczególną rolę ma do spełnienia prawo karne. To ono zakazywać powinno wszelkich zamachów na życie człowieka. W ten sposób prawo karne, wysyłając przekazy o normach zakazujących naruszania prawa do życia i grożąc karą na wypadek nieposłuszeństwa tym zakazom, oddziałuje na zachowania człowieka tak, by skłonić go do respektowania normy „nie zabijaj”.
Żyć etycznie - żyć etyką | R. Janusz (red.). | Kraków, 2009.| ETYKA
R. Janusz (red.). Żyć etycznie - żyć etyką
45,00 zł
Zasługi oraz dylematy życiowe i zawodowe lekarzy chirurgów w świetle Literatury i Medycyny, cz. IV |. G. Wallner; E. Łoch (red.)|. Lublin, 2011.| MEDYCYNA; LITERATURA; ETYKA
. G. Wallner; E. Łoch (red.) Zasługi oraz dylematy życiowe i zawodowe lekarzy chirurgów w świetle Literatury i Medycyny, cz. IV
33,60 zł
Zarys etyki szczegółowej : myśl filozoficzna, Etyka osobowa T.I | T. Ślipko. | Kraków, 2006. | FILOZOFIA; ETYKA
T. Ślipko. Zarys etyki szczegółowej : myśl filozoficzna, Etyka osobowa T.I
49,00 zł
Zarys etyki ogólnej | T. Ślipko. | Kraków, 2009.| myśl filozoficzna | FILOZOFIA; ETYKA
T. Ślipko. Zarys etyki ogólnej
49,00 zł
Zarys etyki fundamentalnej | J. Gorczyca. | Kraków, 2014. | myśl filozoficzna | FILOZOFIA; ETYKA
J. Gorczyca. Zarys etyki fundamentalnej
49,00 zł
Zagadnienie empirycznych podstaw etyki : studium krytyczne metaetyki, posthume'owskiej | M. Pietrzak. | Opole, 2012. | ETYKA
M. Pietrzak. Zagadnienie empirycznych podstaw etyki : studium krytyczne metaetyki, posthume'owskiej
21,00 zł
Wybrane zagadnienia etyki doradcy zawodowego | W. Wołoszyn-Spirka;
E. Krause. | Bydgoszcz, 2012. | ETYKA
W. Wołoszyn-Spirka; E. Krause. Wybrane zagadnienia etyki doradcy zawodowego
33,08 zł
Wprowadzenie do etyki | A. Anzenbacher. | Kraków, 2008. | Myśl filozoficzna | ETYKA; FILOZOFIA
A. Anzenbacher. Wprowadzenie do etyki
49,00 zł