Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego | W. Patrzałek (red.). | Poznań-Wrocław, 2012. | SOCJOLOGIA; PSYCHOLOGIA; MARKETING; PR
cena: 36,75 zł
cena: 38,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 25,20 zł
cena: 44,90 zł
cena: 59,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 34,00 zł
cena: 24,90 zł

A. Sajkiewicz. Nowe metody pracy z ludźmi: Organizacja procesów personalnych

 • Kod: POLT 068
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Poltext Sp. z o.o.
 • Cena: 30,80 zł38,50 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Sajkiewicz Alicja; Sajkiewicz Łukasz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2002
 • ilość stron: 159
 • ISBN: 83-88840-12-6
 • oprawa: miękka

Książka pogłębia i poszerza wiedzę potrzebną w zarządzaniu firmą w różnych ogniwach struktury, w pracy kierowników i menedżerów personalnych. Skupia uwagę na trendach i metodach doskonalenia umiejętności kierowania ludźmi. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na zasadnicze pytania: Co powinien wiedzieć kierownik i menedżer personalny o metodach pracy z ludźmi? Jak kojarzyć interesy pracodawców, pracowników i klientów? Jak uwzględniać w decyzjach personalnych czynniki rynkowe? W jaki sposób tworzyć motywujące warunki pracy i socjalne? Co trzeba robić, aby uczestnicy organizacji czuli się partnerami w zarządzaniu? Jak sprostać wymaganiom zmian w zatrudnieniu, które niesie z sobą wirtualizacja organizacji? W jaki sposób łączyć tradycyjne metody kierowania z innowacyjnymi? Rozwiązywanie tych problemów Autorzy wiążą ze zmianami zachodzącymi w kulturze organizacji opartej na wspólnych wartościach, otwartym komunikowaniu się, delegowaniu władzy i permanentnej edukacji. Książka jest adresowana do Czytelników zainteresowanych tematyką budowania marki firmy na uznanych wartościach - studentów, wykładowców oraz tych, którzy rozwiązują odpowiedzialne problemy pracownicze w przedsiębiorstwach.
Wstęp
Rozdział I
Praca z ludźmi kluczem do sukcesu
1. Potencjał pracowniczy i konkurencyjność
2. Procesy pracownicze i rynek pracy
Rozdział II
Rozwiązywanie społecznych problemów zarządzania
1. Ranga czynników społecznych
2. Aspekty ekonomiczne
3. Struktury organizacyjne i procesy personalne
4. Praca z ludźmi jako zadanie kierownicze
5. Tworzenie warunków pracy
Rozdział III
Metody kierowania przez kulturę
1. Identyfikacja kultury organizacji
2 .Diagnozowanie kultury
3. Metody zorientowane na kapitał ludzki
4. Metody intelektualizacji procesów personalnych
5. Działania w przyszłości
Rozdział IV
Organizacja procesów personalnych
1. Projektowanie organizacji
2. Tworzenie centrów odpowiedzialności
3. Instrumenty motywacyjne
4. Wirtualizacja i futuryzacja rozwiązań
Rozdział V
Przekształcanie zasobów pracy
1. Metody identyfikacji czynników zmiany
2. Przeglądy stanowisk pracy
3. Określenie podejścia do zmian
4. Restrukturyzacja zasobów pracy
5. Kontekst kompetencji
Podsumowanie 158
Prowadzenie firmy wymaga nie tylko kapitału finansowego i zastosowania nowoczesnej techniki, ale także umiejętności pracy z zatrudnionymi ludźmi, opartych na wiedzy wynikającej z przemyśleń i wyciągania praktycznych wniosków z teorii organizacji, ekonomii i psychologii zarządzania. Szczególnie na kierowniczych i odpowiedzialnych, specjalistycznych stanowiskach są i będą coraz częściej wymagane kompetencje niezbędne dla harmonizacji interesów firmy i pracowników. Głównym przesłaniem pracy z ludźmi jest taka organizacja procesów, w tym zwłaszcza personalnych, która zapewni osiąganie ważnych celów przedsiębiorstwa oraz spełnienie aspiracji i oczekiwań załogi.
Zdobytą wiedzę, doświadczenie uzyskane w badaniach, pracy eksperckiej dla przedsiębiorstw oraz dydaktycznej dla studentów i praktyków pragniemy wykorzystać do sformułowania w tej książce własnych opinii i sugestii metodycznych dla przedsiębiorstw w naszym kraju teraz i w przyszłych działaniach. Mamy nadzieję, że posłużą one zastosowaniu w firmach nowocześniejszych metod działań personalnych, bez których nie sposób dobrze funkcjonować i cieszyć się zainteresowaniem klientów.
Rozpoczynamy nasze opracowanie od wyjaśnienia znaczenia metody pracy z ludźmi dla osiągania sukcesów firm i satysfakcji związanych z nimi ludzi. Popularne tezy o roli potencjału ludzkiego adaptujemy do potrzeb sprawniejszych działań organizatorów procesów współczesnej ery zarządzania, która narzuca wysokie wymagania w kwestiach wiedzy i umiejętności kierowania ludźmi. Rekonwersja myślenia i praktyki kierowania jest nieuchronna, bowiem decyzje kierownicze w każdym przypadku mają charakter osobowy i dotykają pracowników.
Stopień skuteczności kierowania procesami personalnymi zależy przede wszystkim od umiejętności rozwiązywania społecznych problemów firmy. W rozdziale drugim omawiamy metody, które przesądzają o skuteczności integrowania pracowników w efekcie kojarzenia interesów firmy i jej załogi. Jawi się wiodący kierunek zarządzani organizacją - współdziałanie w nowoczesnych strukturach poprzez kształtowanie wspólnoty celów i interesów.
Rozdział trzeci poświęcony jest fundamentalnemu problemowi kultury organizacji. Staraliśmy się wskazać nie tylko poprawną, naszym zdaniem, koncepcję kultury organizacji, ale i takie instrumenty kierowania, które prowadzą do ukształtowania pożądanych cech kultury firmy. Bez kultury organizacji każda, nawet najlepsza metoda "bierze w łeb".
Organizację procesów personalnych i jej unowocześnianie pokazuje rozdział czwarty. Odchudzanie organizacji wnika w głąb ich struktury, a proces ten postępuje coraz szybciej. Wymaga on wspierania mądrymi decyzjami osób rozwiązujących te problemy. zwracamy uwagę na sprzężenia tych kwestii z sieciowymi strukturami organizacji. Paradygmat, jawiący się dzisiaj i w najbliższej przyszłości brzmi: modernizacja firmy to zmiany dzięki ludziom i z myślą o nich.
Rozwiązania o metodyka przeobrażeń w zasobach pracy wypełniają treść rozdziału piątego. Sięgamy do nowinek w tej sferze zarządzania, pokazujemy sprawdzone już sposoby przeprowadzania niezbędnych zmian. Współczesne koncepcje oparte są na przekonaniu, że firmę trzeba postrzegać jako wspólnotę celów i dostrajać ją do wymagań otoczenia jako całościową organizację, a nie poszczególne elementy struktur.
Na zakończenie podajemy propozycje ukierunkowania procesów rozwoju marki firmy przez właściwe kierowanie działaniami pracowników oraz wskazówki, które mogą być przydatne praktycznie dla wzmacniania kondycji firmy i poprawy samopoczucia pracowników.
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zastosowanie marketingu na rynku usług : medycyna, ratownictwo, turystyka | S. Kowalski; A. Krukowska-Miler. | Katowice, 2012. | MARKETING; ZARZĄDZANIE
S. Kowalski; A. Krukowska-Miler. Zastosowanie marketingu na rynku usług : medycyna, ratownictwo, turystyka
29,00 zł
Zarządzanie wartością firmy | A. Herman; A. Szablewski. | Warszawa, 1999. | MARKETING
A. Herman; A. Szablewski. Zarządzanie wartością firmy
29,14 zł
38,85 zł
Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze | L. Żabiński (red.). | Katowice, 2004. | (Prace naukowe) |ZARZĄDZANIE ; MARKETING
L. Żabiński (red.). Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze
37,13 zł
49,50 zł
Zarządzanie marketingiem | J. Woźniczka; M. Hajdas; W. Kowal. | Wrocław, 2014. | ZARZĄDZANIE; MARKETING
J. Woźniczka; M. Hajdas; W. Kowal. Zarządzanie marketingiem
76,00 zł
Zarządzanie i marketing, 19 : Problemy teorii i praktyki marketingu | Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.). | Wrocław, 2002. | MARKETING
Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.). Zarządzanie i marketing, 19 : Problemy teorii i praktyki marketingu
18,80 zł
23,50 zł
Zarządzanie i marketing, 17 : aspekty makro- i mikroekonomiczne |T.Orzeszko (red.). | Wrocław, 2001. | MARKETING
T.Orzeszko (red.). Zarządzanie i marketing, 17 : aspekty makro- i mikroekonomiczne
18,80 zł
23,50 zł
Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą |
S. Cooper; F. Grutzner; B. Cooper. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; MARKETING
S. Cooper; F. Grutzner; B. Cooper. Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą
52,00 zł