Wydawnictwo

Nowości

Afery czasów Donalda Tuska | B. Święczkowski; Ł. Ziaja. | Zysk i S-ka , Poznań, 2014. | POLITYKA
cena: 29,90 zł
cena: 37,80 zł
cena: 55,00 zł
cena: 33,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 56,00 zł
cena: 43,05 zł
cena: 63,00 zł
cena: 19,90 zł

S. Golinowska; M. Boni (red.). Nowe dylematy polityki społecznej

 • Kod: CDWF 002
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Cena: 33,08 zł47,25 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Golinowska Stanisława; Boni Michał (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2006
 • ilość stron: 386
 • ISBN: 978-83-7178-406-4
 • oprawa: Miękka

Prowadzenie społecznie niezbędnej i ekonomicznie racjonalnej polityki społecznej w Polsce stało się niezwykle utrudnione. Polityka społeczna bowiem znalazła się w bardzo krytycznym momencie swego rozwoju. Rozstrzygnięcia początkowego okresu transformacji wymagają dzisiaj przemyślenia i kolejnych dostosowań, a nawet reform - piszą Stanisława Golinowska i Michał Boni, redaktorzy najnowszego Raportu CASE pt. Nowe dylematy polityki społecznej. Po 16 latach przemian widać, że niektóre elementy składowe systemu bezpieczeństwa socjalnego przysparzają zbyt wielu efektów przewrotnych i kosztów, a niektóre w ogóle nie spełniają oczekiwanych funkcji. Widać również, że brakuje odpowiednich instytucji i instrumentów związanych z rozwiązywaniem nowych kwestii socjalnych oraz odpowiadających współczesnym wyzwaniom rozwojowym - dodają redaktorzy we wstępie do Raportu. Publikacja podsumowuje debatę prowadzoną w ramach Forum Społecznego CASE w 2005 r. Kilkunastu współautorów raportu - naukowców i praktyków, zaangażowanych w kształtowanie polityki społecznej analizuje w Raporcie kluczowe zagadnienia polityki społecznej m.in. problemy rynku pracy, systemu emerytalnego, edukacji, pomocy społecznej, decentralizacji, ochrony zdrowia oraz partnerstwa państwa i organizacji pozarządowych. Raport zawiera rekomendacje pożądanych rozwiązań i kierunków reformowania systemu polityki społecznej.

Spis treści:

Wprowadzenie do książki. O nowych i starych dylematach polityki
społecznej w Polsce - Michał Boni i Stanisława Golinowska
Rozdział 1. Zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki
społecznej - Stanisława Golinowska
Wyzwania polskiej polityki społecznej w warunkach globalizacji
oraz integracji z Unią Europejską
Wprowadzenie
1.1. O polskiej polityce społecznej okresu transformacji
1.2. Warunki lepszej polityki społecznej
1.3. Znaczenie wyzwania globalizacyjnego w polityce społecznej
1.4. Europejska a polska polityka społeczna
1.5. Wnioski
Rozdział 2. Dcentralizacja a polityka społeczna
Wprowadzenie
2.1. Decentralizacja władzy a funkcje socjalne państwa i rozwiązywanie
problemów społecznych - Stanisława Golinowska
2.2. Decentralizacja polityki społecznej (głos w dyskusji)
- Michał Boni
2.3. Decentralizacja oświaty w Polsce - szanse i zagrożenia
- Maciej Jakubowski
2.4. Decentralizacja władzy a funkcje zdrowotne państwa
- Iwona Kowalska
2.5. Przyczynek do decentralizacji pomocy społecznej
- Joanna Staręga-Piasek
2.6. Decentralizacja - wiara czy wiedza? (na marginesie tekstu
Stanisławy Golinowskiej) - Grzegorz Gorzelak
Rozdział 3. Problemy trudnego rynku pracy
Wprowadzenie
3.1. Dylematy rynku pracy w Polsce - Michał Boni
3.2. Warunki tworzenia pracy w Polsce - Stanisława Golinowska
3.3. O czterech dylematach rynku pracy (komentarz do tekstu Michała
Boniego) - Maciej Bukowski i Julian Zawistowski
Rozdział 4. Bieżące i przyszłe problemy zabezpieczenia emerytalnego
Wprowadzenie
4.1. Nowy system emerytalny. Co dotychczas i co dalej?
- Agnieszka Chłoń-Domińczak
4.2. Przyszłość systemu emerytalnego. Problemy do rozwiązania
- Aleksandra Wiktorow
4.3. Przyszłość emerytur z ubezpieczenia społecznego - wyzwania
dla polityki społecznej - Krzysztof Hagemejer
4.4. O zagrożeniach stabilności systemu emerytalnego i utrzymaniu
dotychczasowego kierunku reformy - Stanisława Golinowska
4.5. Zakłady emerytalne - brakujący segment zreformowanego
systemu emerytalnego - Wojciech Wyszyński
4.6. Polski system emerytalny w kontekście Unii Europejskiej
Maciej Żukowski
Rozdział 5. Problemy z koncepcją i efektami systemu edukacyjnego
Wprowadzenie
5.1. Tworzenie elit czy dbanie o spójność społeczną? Pozorny
dylemat polityki oświatowej - Roman Dolata
5.2. Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie
- Maciej Jakubowski
5.3. Dylematy rozwoju powszechnej oświaty - Michał Federowicz
5.4. Ubóstwo dzieci i młodzieży a edukacja - Elżbieta Tarkowska
5.5. Rozwój studiów wyższych - sukces czy porażka? Spojrzenie
od strony rynku pracy - Urszula Sztanderska
Rozdział 6. Problemy funkcjonowania i reformowania ochrony zdrowia
Wprowadzenie
6.1. Problemy i koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w Polsce a potrzebne zmiany i reformy - Stanisława Golinowska
6.2. Zdrowie i opieka zdrowotna w programach partii politycznych
- Cezary W. Włodarczyk
6.3. O zdrowiu publicznym i funkcjach właścicielskich samorządu
terytorialnego w ochronie zdrowia (komentarz do tekstu Stanisławy
Golinowskiej) - Barbara Błaszczyk, Mieczysław Błaszczyk
Rozdział 7. Partnerstwo państwa i organizacji pozarządowych w polityce
społecznej
Wprowadzenie
7.1. Organizacje pozarządowe w polityce
społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - próba
podsumowania i wyzwania - Jakub Wygnański
7.2. Organizacje pozarządowe a samorząd terytorialny w oświacie
Maciej Jakubowski
7.3. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań i celów
polityki społecznej (komentarz do tekstu Jakuba Wygnańskiego)
- Michał Boni
7.4. Trzeci sektor w Polsce - ku rozsądnej kontynuacji
- Piotr Broda-Wysocki
7.5. Funkcje oczekiwane i realizowane organizacji pozarządowych
- Stanisława Golinowska
Zakończenie - Wnioski i rekomendacje

Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej | 
W. Kotowicz. | Toruń, 2012. | POLITOLOGIA
W. Kotowicz. Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej
38,00 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł
Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej | R. Piwowarski. | Łódź, 2012. | 
EKONOMIA; POLITYKA
R. Piwowarski. Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej
29,40 zł
Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa : doświadczenia polskie | R. Wiszniowski. | Toruń, 2013. | POLITYKA
R. Wiszniowski. Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa : doświadczenia polskie
25,50 zł
Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast | P. Swaniewicz; 
J. Krukowska; P. Nowicka. | Warszawa, 2011. | POLITYKA
P. Swaniewicz; J. Krukowska; P. Nowicka. Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast
33,60 zł
Zakazany pieniądz | A. Piński; J. Piński. | Penelopa, Warszawa, 2013. | EKONOMIA; POLITYKA ; UE
A. Piński; J. Piński. Zakazany pieniądz
25,00 zł
Zakazane bogactwo | A. Piński. | Penelopa, Warszawa, 2013. | EKONOMIA; POLITYKA; UE
A. Piński. Zakazane bogactwo
25,00 zł