Wydawnictwo

Nowości

Armia Brytyjska 1919-1945 a wojna z Niemcami | D. French. | Wydaw. Poznańskie, Poznań, 2014. | HISTORIA
cena: 59,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 49,90 zł
cena: 29,40 zł
cena: 32,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 43,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 64,00 zł

E. Chlebowska; Ł. Niewczas (red.). Norwid wobec historii

 • Kod: KLTN 372
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
 • Cena: 70,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Chlebowska E.; Niewczas Ł. (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 524
 • ISBN: 978-83-7306-671-7
 • oprawa: Miękka

Norwid wobec historii wychodzi odważnie i wielostronnie naprzeciw najważniejszych pytań współczesnej humanistyki w zakresie refleksji o dziejach. Kompozycja książki oparta została na bliskiej samemu Norwidowi idei „przybliżeń", budując rzecz głównie poprzez cztery „oglądy" Norwidowskiej problematyki historycznej: spojrzenie syntetyczne, spojrzenie aspektowe, hermeneutykę wybranych dzieł  Norwida i wreszcie badanie kontekstów historycznych, uruchamianych przez tę twórczość, jak nieodzowny kontekst romantyczny, kontekst pozytywistyczny czy kontekst modernistyczny. Nie brakło tu -jak w dobrze pomyślanej puencie - najogólniejszej Norwidowskiej perspektywy historiozoficznej.

Z recenzji prof. dra hab. Józefa F. Ferta (KUL)

Czytelnik dostaje do ręki znakomite kompendium zawierające dwadzieścia cztery kompetentne studia, pozwalające zaznajomić się z Norwidowskim ujęciem historii, a także szerzej: z wieloma zagadnieniami ważnymi dla twórczości autora Vade-mecum. Książka daje fascynujący obraz poety historii, myśliciela historycznego, historyka i metodologa historii, historiozofa oraz uczestnika wydarzeń historycznych.

Z recenzji prof. dra hab. Michała Kuziaka (UW)

Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł