Wydawnictwo

Nowości

Ustawa o opłacie skarbowej : Komentarz | P. Borszowski; A. Małecka. | Komentarze Praktyczne | Warszawa, 2014. | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 79,00 zł

E. Dynia (red.). Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku

 • Kod: WSPRZ 134
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 • Cena: 7,00 zł22,05 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Dynia Elżbieta (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Rzeszów
 • Rok: 2003
 • ilość stron: 271
 • ISBN: 83-7338-147-3
 • oprawa: Miękka

UWAGA: EGZEMPLARZ PO ZALANIU!

Opracowanie zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej nt. Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku, która odbyła się w Polańczyku w dniach 19–21 września 2002 roku. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Wspólnot Europejskich Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Praca składa się z: Elżbieta Dynia – Wstęp, Jacek Barcik – Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z terroryzmem, James Crawford – The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Elżbieta Dynia – Wkład Unii Europejskiej w rozwój instytucji uznania państwa, Halyna Ferdynyak – International Public Law and International Private Law at the Turn of the 21 st Century: Contiguity and Interaction Issues, Larysa Ferdyniak – Ochrona praw człowieka na podstawie umów międzynarodowych, Maja Grzymkowska – Wyzwania bioetyczne w prawie międzynarodowym w XXI wieku, Joanna Gomuła – Z zagadnień rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu, Karol Karski – Problem statusu korporacji ponadnarodowych w prawie międzynarodowym (globalizacja a podmiotowość prawa międzynarodowego), Tomasz Kamiński – Elementy kodyfikacji i postępowego rozwoju prawa międzynarodowego w art. 27 konwencji wiedeńskiej z 1961 r. regulującym status poczty dyplomatycznej, Brygida Kuźniak – Nauczanie o stosowaniu prawa międzynarodowego publicznego w polskim systemie prawnym – aspekty praktyczne, Dagmara Kuźniar – Międzynarodowy Trybunał Karny – rozwój i realizacja koncepcji, Jerzy Menkes – Nauka prawa międzynarodowego wobec wyzwań ery postwestfalskiej, Elżbieta Mikos-Skuza – Nauka i nauczanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – doświadczenie, wyzwania i perspektywy, Anna Przyborowska-Klimczak – Aktualne problemy i nowe dziedziny uregulowań prawnomiędzynarodowych w konwencjach Rady Europy, Robert Śliwa: Międzynarodowe trybunały karne w dobie wojny z terroryzmem, Halina Zięba-Załucka: Instytucja ekstradycji w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym. Do pracy dołączono notatki o autorach.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł