Wydawnictwo

Nowości

Opór w kulturze : tradycja-edukacja-nowoczesność | E. Bilińska-Suchanek (red.). | Kraków, 2014. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
cena: 39,60 zł

M.J. Radziszewska. Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956)

 • Kod: IMP 930
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"
 • Cena: 30,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Radziszewska Maria J.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 262
 • ISBN Kod: 9788375874471
 • ISBN: 978-83-7587-447-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Radziszewska Maria J.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 262
 • ISBN Kod: 9788375874471
 • ISBN: 978-83-7587-447-1
 • oprawa: Miękka

Polecamy Państwu najnowsza książkę Marii Jolanty Radziszewskiej „Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)”.
Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca stanowi istotny krok na drodze do syntezy dziejów nauczycielstwa oraz dalszych badań nad dziejami polskiej edukacji w regionie i kraju. Książkę adresuje także do grona Czytelników, którym bliskie są sprawy zawodu nauczycielskiego i pracy nauczycieli.
Opracowanie stanowi monograficzne studium historyczno-pedagogiczne. Ogólną konstrukcję niniejszej publikacji tworzą cztery rozdziały wyodrębnione na podstawie kryterium problemowo-chronologicznego. W rozdziale pierwszym wyróżniono problemy, które zadecydowały o specyfice pracy nauczycieli na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956. Jako kryterium wyboru omawianych zagadnień przyjęto wydarzenia gospodarcze, społeczno-kulturowe i demograficzne, oświatowo-wychowawcze oraz pedeutologiczne.
Drugi rozdział poświęcony został kształtowaniu się środowiska nauczycielskiego na Warmii i Mazurach. Dla pełniejszego zrozumienia problemów związanych z rolą nauczyciela w organizującym się szkolnictwie na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej niezbędne było przedstawienie pracy nauczycieli, którzy organizowali prywatne szkoły polskie na tym terenie w okresie międzywojennym.  Analizie poddano potrzeby kadrowe i wymagania kwalifikacyjne nauczycieli szkolnictwa powszechnego. W rozdziale tym nie zabrakło nawiązania do wymagań nowej polityki oświatowej względem nauczycieli szkół podstawowych.
Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna nauczycieli w latach 1945–1956 to główna treść rozdziału trzeciego. Za ważne uznano przypomnienie różnych rodzajów aktywności nauczycieli zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim, ich działalność związkową i polityczną.
W rozdziale czwartym przedstawiono warunki pracy nauczycieli oraz warunki socjalno-bytowe – omówiono wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, urlopy i sytuację mieszkaniową.
Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce : ostatnia dekada XX wieku-początek XXI wieku | R. Cierzniewska. | Bydgoszcz, 2011.|
PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
R. Cierzniewska. Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce : ostatnia dekada XX wieku-początek XXI wieku
40,95 zł
Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne | J. Szempruch. |
Kraków, 2013. | PEDEUTOLOGIA
J. Szempruch. Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne
52,00 zł
Opór w kulturze : tradycja-edukacja-nowoczesność | E. Bilińska-Suchanek (red.). | Kraków, 2014. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
E. Bilińska-Suchanek (red.). Opór w kulturze : tradycja-edukacja-nowoczesność
39,60 zł
Nauczyciele w biegu życia 1945-2000 : perspektywa trzech pokoleń | R. Fudali. | Zielona Góra, 2012. | PEDEUTOLOGIA; HISTORIA; OŚWIATA
R. Fudali. Nauczyciele w biegu życia 1945-2000 : perspektywa trzech pokoleń
44,00 zł
Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów | E. Turska. | Zielona Góra, 2013. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
E. Turska. Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów
42,00 zł
Humanizm Dialog Tożsamość : edukacja europejska na tle wyzwań globalnych| A. Rogalska-Marasińska.| Łódź, 2010. | PEDAGOGIKA; PEDEUTOLOGIA
A. Rogalska-Marasińska. Humanizm Dialog Tożsamość : edukacja europejska na tle wyzwań globalnych
31,50 zł