Wydawnictwo

Nowości

Szpiedzy PRL-u | W. Bułhak; P. Pleskot. | Kraków, 2014. | HISTORIA
cena: 44,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 29,40 zł
cena: 59,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 43,00 zł
cena: 64,00 zł

P. Gancarczyk. Muzyka wobec rewolucji druku : przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

 • Kod: UMKW 060
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 36,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Gancarczyk Paweł
 • Ilość stron: 334
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2012
 • ISBN Kod: 9788323127208
 • ISBN: 978-83-231-2720-8
 • oprawa: Twarda

Książka jest próbą całościowego spojrzenia na znaczenie wynalazku druku dla kultury muzycznej XVI wieku.
Po zarysowaniu historii wczesnego drukarstwa muzycznego, jego podstaw technologicznych, finansowych i społecznych autor charakteryzuje kształtujący się wówczas rynek wydawnictw nutowych. Wskazuje na zależność zawartości i zewnętrznej postaci druków od warunków ekonomicznych, omawia przejawy rywalizacji między oficynami oraz przedstawia krąg protektorów edycji muzycznych.
Typografia przyczyniła się do wzrostu alfabetyzacji muzycznej, umożliwiła unifikację europejskiego repertuaru, pogłębiając zarazem różnice między poszczególnymi gatunkami i stylami muzycznymi. Zapewniła długie trwanie niektórych typów twórczości, co nie wykluczało promowania w pierwszym rzędzie dzieł najnowszych i reagowania na bieżące wydarzenia religijne czy polityczne. Nowe medium wpłynęło nie tylko na obieg i funkcjonowanie repertuaru, ale także na świadomość twórców: ich poczucie autorstwa i indywidualności.
Autor stawia tezę, że dzięki rewolucji druku poszerzył się społeczny i estetyczny horyzont kultury muzycznej, powstały nowe typy twórczości oraz zwiększył się krąg odbiorców zapisywanej muzyki. Proponuje powiązanie tych zjawisk z narodzinami nowożytności muzycznej, odnajdując niekiedy kontynuację zmian zapoczątkowanych w XVI wieku w kulturze współczesnej.

Wykaz exemplów / 9
Wprowadzenie / 11
prolog. Od pergaminu do papieru / 19
rozdział 1. Powstanie i rozwój drukarstwa muzycznego /25
1.1. Początki drukarstwa muzycznego /25
1.2. Czasy Petrucciego i Antica: druk wielokrotny i drzeworyt /31
1.3. Druk pojedynczy: od Attaingnanta do przełomu wieków /44
rozdział 2. Typy i rozmiar produkcji drukarskiej /57
2.1. Typy druków muzycznych /57
2.2. Wysokość nakładów /64
2.3. Wielkość produkcji drukarskiej /72
rozdział 3. Od drukarza do odbiorcy /79
3.1. Koszty i ceny /79
3.2. Kolportaż /89
3.3. Krąg odbiorców i kolekcjonerstwo /94
rozdział 4. Druk a powstanie rynku muzycznego /105
4.1. Wygląd druku pochodną decyzji ekonomicznych /105
4.2. Strony tytułowe jako forma reklamy /115
4.3. Dobór repertuaru a wymogi rynku /129
4.4. Pozyskiwanie protektorów /138
4.5. Konkurencja /154
rozdział 5. Znaczenie druku dla kultury muzycznej /169
5.1. Druk a alfabetyzacja muzyczna /169
5.2. Unifikujące znaczenie druku /178
5.3. Druk umacnia podziały /191
5.4. Konserwująca moc druku /202
5.5. W służbie propagandy religijnej i politycznej /214
rozdział 6. Kompozytorzy w obliczu nowego medium /229
6.1. Narodziny nowożytnego autorstwa /229
6.2. Kreowanie indywidualności /245
6.3. Druk a przemiany twórczości kompozytorskiej /257
Epilog. od druku do rękopisu /265
Zakończenie /273
Bibliografia /277
Wykaz ilustracji /295
Summary. music and the printing revolution. transformations in the musical culture of the sixteenth century /299
Indeks osób oraz tytułów druków i dzieł muzycznych /303

Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł