Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Socjologia muzyki | B. Jabłońska. | Warszawa, 2014. | Wykłądy z Socjologii 8 | SOCJOLOGIA; MUZYKA
cena: 43,05 zł
cena: 32,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 46,00 zł

D. Buczała; J.J. Błeszyński (red.). Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel

 • Kod: UMKW 173
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 32,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Baczała Ditta; Błeszyński Jacek (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 195
 • ISBN Kod: 9788323131991
 • ISBN: 978-83-231-3199-1
 • oprawa: Miękka

Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel ma zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i praktyczną. Na pewno zaś pragmatyczną, pokazuje, jak istotne dla danego obszaru naukowego jest interdyscyplinarne podejście specjalistów różnych dziedzin. […] Książka stanowi kolejny wkład wzbogacenia literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, zwłaszcza logopedii. daje wiele praktycznych rad. […] Zresztą grono osób, do których jest kierowana ta pozycja, jest bardzo szerokie. Są to logopedzi, nauczyciele nauczania początkowego, terapeuci, pedagodzy specjalni, studenci kierunków pedagogicznych . A co chyba najistotniejsze – wszyscy mający wpływ na edukację w Polsce. 

Z recenzji dr hab. Jolanty Zielińskiej, prof. UP

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie / 9

ROZDZIAŁ I
HANNA ŻURAW
Rewalidacyjne funkcje dóbr kultury / 13
Wstęp / 13
Człowiek, jego ciało i dysfunkcje w refleksji antropologicznej / 15
Krytyka rehabilitacji / 18
Rehabilitacja w paradygmacie normalizacyjnym / 20
Rewalidacyjne funkcje dóbr kultury / 23
Alternatywne style życia / 29

ROZDZIAŁ II
PAWEŁ CYLULKO
Zastosowanie muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji / 35
Wprowadzenie / 35
Podstawowe założenia muzykoterapii / 37
Wypowiadanie się w języku muzyki / 38
Komunikaty werbalne i muzyczne  w relacji muzykoterapeutycznej / 41
Diagnostyczne walory komunikatów werbalnych i muzycznych / 44
Zakończenie / 47

ROZDZIAŁ III
KLAUDIA KUKIEŁCZYŃSKA-KRAWCZYK
Odzwierciedlenie ekspresywnego i semantycznego związku muzyki  ze słowem w technikach muzykoterapii / 49
Wprowadzenie / 49
Związek muzyki ze słowem / 50

ROZDZIAŁ IV
EWA SZATAN
Rozważania o kompetencjach muzycznych nauczycieli-terapeutów w terapii muzyką / 61
Wprowadzenie: o muzyce i logo rytmice / 61
Logopeda – logorytmik i jego kompetencje / 63
Zdobywanie kompetencji rozpoczyna się już w przedszkolu i szkole / 63
Kompetencje muzyczne niezbędne w terapii muzyką w ocenie studentów / 66

ROZDZIAŁ V
MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO
Rola śpiewu w rozwoju mowy dziecka i w terapii zaburzeń / 75
Wstęp / 75
Kompetencje dziecka w zakresie śpiewania / 77
Muzyka i rozwój ogólny w badaniach nad mózgiem/ 78
Śpiew w leczeniu zaburzeń mowy i głosu / 80
Czynniki przyczyniające się do zaburzeń mowy i głosu / 81
Ocena zniekształceń mowy i głosu / 83
Możliwości leczenia zaburzeń mowy i głosu w warunkach wczesnej edukacji / 83
Śpiew i jego oddziaływanie psychologiczne / 84
Opis badań / 85
Wyniki z przeprowadzonych badań / 88
Dyskusja i podsumowanie / 96

ROZDZIAŁ VI
MONIKA KAMPER-KUBAŃSKA
Muzyka jako początek i koniec wszelkiej mowy – fonogesty w komunikacji i języku muzycznym / 99
Wprowadzenie / 99
O metodzie Tomatisa słów parę / 101

Język muzyki jako język uniwersalny – przegląd wybranych systemów  wychowania muzycznego / 103
Fonogesty i fonogestyka jako element wspierający komunikację / 106

ROZDZIAŁ VII
AMELIA GOLEMA
Interdyscyplinarne podejście w terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
w Warsztacie Terapii Zajęciowej/ 119
Wstęp/ 119
Wpływ muzyki na procesy poznawcze osób z niepełnosprawnością intelektualną / 120
Zakończenie / 126

ROZDZIAŁ VIII
ANNA WALENCIK-TOPIŁKO
Śpiew w logopedii i logorytmice – możliwości zastosowania, wskazówki metodyczne / 129
Wprowadzenie / 129
Możliwości zastosowania śpiewu w logopedii i logo rytmice / 131
Stymulacja mowy poprzez śpiew – program autorski A. Walencik-Topiłko  / 135
Ćwiczenia logopedyczne i logorytmiczne z piosenką / 136

ROZDZIAŁ IX
ANDREA JAWORSKA
Stymulacja słuchu muzyką metodą Tomatisa / 141
Uwagi wstępne / 141
Podstawy terapii Tomatisa / 142
Zakończenie / 150

ROZDZIAŁ X
IWONA POLAK
O rehabilitacji głosu – z doświadczeń pedagoga-wokalisty / 153
Wstęp / 153
Rehabilitacja głosu / 155
Zamiast zakończenia / 158

ROZDZIAŁ XI
EWA KOWALEWSKA, ANNA WALENCIK-TOPIŁKO
Zaburzenia głosu u osób z wadą słuchu – diagnoza i terapia / 165
Wprowadzenie / 165
Zaburzenia głosu a wada słuchu / 166
Ćwiczenia emisji głosu / 169

ROZDZIAŁ XII
KARINA SZAFRAŃSKA
Różne formy oddziaływań muzycznych w terapii dzieci z zespołem Aspergera / 177
Muzykoterapia / 177
Zespół Aspergera i zaburzenia współwystępujące / 180
Zaburzenia integracji sensorycznej w zespole Aspergera / 183
Muzykoterapia w terapii dzieci ZA / 185

Podsumowanie / 190
Informacje o autorach / 193

Układy przestrzenne struktur zwierciadlanych w dwunastodźwiękowym stroju temperowanym | B. Riemer. | Bydgoszcz, 2012. | MUZYKA; MATEMATYKA
B. Riemer. Układy przestrzenne struktur zwierciadlanych w dwunastodźwiękowym stroju temperowanym
24,15 zł
Tadeusz Baird : kompozytor, dzieło, recepcja | B. Literska. | Zielona Góra, 2012. | TEORIA MUZYKI; BIOGRAFIE
B. Literska. Tadeusz Baird : kompozytor, dzieło, recepcja
80,00 zł
Śpiewnik polski | M. Wacholc. | Kraków, 2010. | MUZYKA
M. Wacholc. Śpiewnik polski
39,90 zł
Socjologia muzyki | B. Jabłońska. | Warszawa, 2014. | Wykłądy z Socjologii 8 | SOCJOLOGIA; MUZYKA
B. Jabłońska. Socjologia muzyki
43,05 zł
Rolling Stones : kultowa biografia gigantów rocka | Ph. Norman. | Pascal, Bielsko-Biała, 2012. | BIOGRAFIE; MUZYKA
Ph. Norman. Rolling Stones : kultowa biografia gigantów rocka
59,90 zł
Pomiar i wartościowanie w muzyce | E.A. Zwolińska. | Bydgoszcz, 2012. | MUZYKA; EDUKACJA
E.A. Zwolińska. Pomiar i wartościowanie w muzyce
39,90 zł
Polskie belcanto : jak śpiewać dobrze + CD | K. Zachwatowicz-Jasieńska. |Kraków, 2009. | PEDAGOGIKA; WYCHOWANIE MUZYCZNE
K. Zachwatowicz-Jasieńska. Polskie belcanto : jak śpiewać dobrze + CD
42,00 zł
Podstawy muzykoterapii | K. Stachyra (red.). | Lublin, 2012. | PSYCHOLOGIA ; MUZYKA
K. Stachyra (red.). Podstawy muzykoterapii
33,60 zł