Wydawnictwo

Nowości

Wybrane aspekty marketingu holistycznego - perspektywa odbiorców | A.I. Baruk. | Toruń, 2014 | MARKETING; ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
cena: 42,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 31,50 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 24,15 zł

Z. Ścibiorek. Motywowanie w organizacjach publicznych

 • Kod: WSPSW 218
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Cena: 67,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Ścibiorek Zbigniew
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczytno
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 204
 • ISBN Kod: 9788374623742
 • ISBN: 978-83-7462-374-2
 • oprawa: Twarda

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Obejmują one nie tylko kwestie dotyczące motywowania, które rozpatruję na kanwie ogólnych warunków funkcjonowania współczesnych organizacji. Trudno bowiem byłoby przedstawiać zagadnienia z obszaru motywowania bez ukazania różnorodnych uwarunkowań
rzutujących na to, co ma miejsce w organizacji, także organizacji publicznej. Dlatego sporo uwagi poświęcono kwestiom ogólnym, aby na tej podstawie ukazać
problematykę motywowania personelu w organizacjach publicznych.
ze Wstępu

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I. Kwestie terminologiczne

Rozdział II. Implikacje warunków funkcjonowania organizacji publicznych
2.1. Rzeczywistość
2.2. Atmosfera pracy i działania
2.3. Korzyści z kultury organizacji
2.4. Etyka w prowadzonej działalności

Rozdział III. Konsekwencje dla personelu
3.1. Potrzeba szczególnego traktowania personelu w organizacjach
publicznych
3.2. Paradygmaty oddziaływania na personel
3.3. Strategia punktem wyjścia
3.4. Konieczność doskonalenia kompetencji
3.5. Decyzje personalne w procesie zarządzania (dowodzenia) organizacją
publiczną
3.6. Jaka polityka personalna?

Rozdział IV. Właściwie zmotywowany personel siłą organizacji
4.1. Motywacja - aspekt teoretyczny
4.2. Wybrane teorie i koncepcje motywacyjne
4.3. Podstawowe grupy narzędzi motywacyjnych
4.4. Uwarunkowania systemu motywacyjnego
4.5. Kilka uwag praktycznych
4.6. Zróżnicowane funkcje motywatorów
4.7. Pobocza motywowania

Rozdział V. Motywowanie a przywództwo

REFLEKSJE KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIE
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł