Wydawnictwo

Nowości

Przestępstwo znieważenia grobu : w rzymskim prawie karnym | M. Jońca. | Lublin, 2013. | PRAWO; HISTORIA
cena: 43,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 49,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 59,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 29,40 zł

W. Caban; J. Smoliński (red.). Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, T. 2

 • Kod: AŚWDF 072
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Cena: 70,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Caban Wiesław; Smoliński Józef (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kielce
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 375
 • ISBN Kod: 9788371335921
 • ISBN: 978-83-7133-592-1
 • oprawa: Miękka

Spis treści

Część czwarta

 • Iwona Pietkiewicz, Grzegorz Gniwkiewicz, Antoni F. Komorowski, Prawdy i mity o naborze do oddziału żywych torped w Polsce w 1939 roku, s. 9
 • Henryk Ćwięk, Fakty i mity wokół działalności wywiadowczej Jerzego Sosnowskiego, s. 19
 • Joanna Bochaczek-Trąbska, Major Jan Henryk Żychoń – bohater czy zdrajca?, s. 29
 • Robert Litwiński, Silni, zwarci, gotowi…? Polskie przygotowania do II wojny światowej w świetle relacji generała brygady Kordiana Zamorskiego, s. 39
 • Rafał Roguski, Żołnierz kawalerii w oczach społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym, s. 48
 • Zbigniew Moszumański, Mity i stereotypy o obronie przeciwlotniczej Drugiej Rzeczypospolitej, s. 58
 • Waldemar Grabowski, Mity wokół pozostawienia Polski przez aliantów we wrześniu 1939 roku. Wybrane zagadnienia, s. 66
 • Paulina Gosthorska, O trwałości mitu obrony Westerplatte, s. 74
 • Jan Szkudliński, Stare i nowe mity obrony Westerplatte, s. 81
 • Mariusz Kardas, Spojrzenie na obronę Gdyni w 1939 roku z perspektywy XXI wieku, s. 88
 • Henryk Stańczyk, Bitwa nad Bzurą w 1939 roku. Zwrot zaczepny czy próba wyjścia z matni?, s. 99
 • Zdzisław Kościański, Mity i stereotypy związane z polską kawalerią w 1939 roku (uwagi i refleksje), s. 109
 • Wojciech Włodarkiewicz, Mity i uproszczenia dotyczące kampanii polskiej 1939 roku , s. 117
 • Jerzy Prochwicz, Elitarność Korpusu Ochrony Pogranicza. Fakty i mity, s. 129

  Część piąta

 • Zdzisław Jagiełło, Czy istnieje potrzeba demitologizacji historii wojskowości? – rozważania filozoficzne, s. 141
 • Józef Smoliński, Oczekiwania polskich władz wojskowych wobec Polonii amerykańskiej a rzeczywistość (1939-1945), s. 150
 • Tadeusz Panecki, Francja wobec Polski we wrześniu 1939 roku – prawdy i mity, s. 159
 • Danuta Kisielewicz, Prawdy i mity o życiu polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, s. 166
 • Przemysław Jagieła, „My z Oberlangen” – kazus podchorążych Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej, s. 176
 • Łukasz Męczykowski, Mit śpiącego Johna Bulla – brytyjska Home Guard w 1940 roku, s. 183
 • Zygmunt Matuszak, Pierwsza Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino (12-13 października 1943) – prawda i mity (wybrane problemy), s. 191
 • Jerzy Gapys, Mity i fakty. Wzajemne relacje sfer ziemiańskich z Armią Krajową na przykładzie Okręgu Armii Krajowej „Jodła”, s. 200
 • Krzysztof Góra, Zgrupowania partyzanckie Armii Krajowej „Ponury” na tle rozwoju ruchu partyzanckiego na Kielecczyźnie w czasie II wojny światowej, s. 211
 • Piotr Matusak, Spory o ocenę powstania warszawskiego 1944 roku, s. 220
 • Juliusz S. Tym, Mity i legendy w dziejach polskiej Pierwszej Dywizji Pancernej, s. 226
 • Jakub Żak, Atrakcje i rozrywki życia żołnierskiego Armii Polskiej na Wschodzie (1942-1943), s. 234
 • Dariusz Złotkowski, Wacław Gdesz. Pamiętnik pisany na wojnie, o sprawach codziennych, s. 243

  Część szósta

 • Piotr Semków, Na szachownicy mitów i rzeczywistości. Kilka uwag o skutkach odbrązawiania polskiej historii wojskowości, s. 257
 • Jan Sarniak, Armia Czerwona na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku. Mit sojusznika a rzeczywistość, s. 267
 • Michał Trubas, Radziecka broń jądrowa w Polsce, s. 276
 • Andrzej Drzewiecki, U źródeł polskich „kompleksów i mitów” morskich, s. 286
 • Jerzy Będźmirowski, O sowietyzacji w Marynarce Wojennej – realnie i bez emocji, s. 294
 • Mariusz Konarski, Ucieczka podporucznika marynarki pilota Arkadiusza Korobczyńskiego, s. 304
 • Jerzy Przybylski, Bez mitów i legend o możliwościach bojowych Polskiej Marynarki Wojennej, s. 313
 • Wojciech Mazurek, Desant na Danię. Mit czy realny plan inwazji? Polskie możliwości wykonania powietrzno-morskiej operacji desantowej w Cieśninach Bałtyckich (1955-1991), s. 325
 • Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Bohater czy zdrajca – mity i legendy na temat generała Władysława Andersa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s. 336
 • Anita Młynarczyk-Tomczyk, Ideowo-wychowawczy przekaz Grunwaldu na kanwie jubileuszu jego 550. rocznicy (1960 rok), s. 346
 • Jerzy Kajetanowicz, Mity w historii Wojska Polskiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s. 355
 • Dariusz Kozerawski, Międzynarodowe operacje pokojowe z udziałem kontyngentów Wojska Polskiego w latach 1973-1999. Propagandowa fikcja i niewygodne fakty, s. 364
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł