Wydawnictwo

Nowości

Szpiedzy PRL-u | W. Bułhak; P. Pleskot. | Kraków, 2014. | HISTORIA
cena: 44,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 59,90 zł
cena: 49,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 43,00 zł
cena: 29,40 zł
cena: 42,00 zł

M. Kornat; W. Materski. Między pokojem a wojną : szkice o dyplomacji polskiej lat 1918-1945

 • Kod: KSWS 399
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe
 • Cena: 59,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kornat Marek; Materski Wojciech
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszwa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 163
 • ISBN Kod: 9788376663869
 • ISBN: 978-83-7666-386-9
 • oprawa: Twarda

Autorzy tekstu są znanymi i doświadczonymi badaczami historii Polski w pierwszej połowie XX wieku, a szczególnie jej polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych oraz dziejów dyplomacji. W książce zostały zaprezentowane problemy jakie stały przed polską dyplomacją w okresie międzywojennym i latach wojny. Znajduje się też przegląd uwarunkowań zewnętrznych i sojuszów zawartych przez Polskę oraz pogłębiona analiza układów o nieagresji z ZSRR i Niemcami. Przedstawiona jest rola kolejnych ministrów spraw zagranicznych i aparatu MSZ w formułowaniu koncepcji polityki zagranicznej i jej wdrażaniu oraz opis heroicznego wysiłku utrzymania ciągłości polskiej polityki zagranicznej przez rząd na uchodźstwie, działającego w warunkach wojennych i przy niekorzystnej dla Polski koniunkturze międzynarodowej.
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł