Wydawnictwo

Nowości

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce | T. Janicki. | Toruń, 2014. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 31,50 zł
cena: 34,65 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 24,15 zł

M. Ingram.Metodyka sporządzania biznesplanów

 • Kod: AEKT 194
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 8,00 zł10,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Ingram Marian
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 90
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 978-83-7246-410-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ingram Marian
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 90
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 978-83-7246-410-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ingram Marian
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 90
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 978-83-7246-410-1
 • oprawa: Miękka

Przygotowanie dobrego biznesplanu nie jest zadaniem prostym, które można zrealizować szybko bez odpowiedniego przygotowania.
Opracowanie realnego, wiarygodnego, spójnego, przejrzystego i oryginalnego planu biznesu wymaga bowiem wiedzy i umiejętności nie tylko z jednej dziedziny nauk ekonomicznych, lecz poznania zagadnień teoretycznych wchodzących w skład różnych dyscyplin naukowych oraz opanowania umiejętności biegłego posługiwania się różnymi metodami i technikami badań. Dotyczy to między innymi wiedzy i umiejętności z zakresu metod formułowania strategii przedsiębiorstwa, marketingu i badań marketingowych, metod prognozowania zjawisk ekonomicznych, budowy struktur organizacyjnych i projektowania systemów zarządzania, prawa gospodarczego, rachunkowości, planowania finansowego i analiz finansowych.
Oprócz tego autor lub autorzy biznesplanu powinni umieć myśleć w sposób twórczy, mieć intuicję, a także trochę szczęścia, aby trafnie przewidzieć przyszłe warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Treść skryptu podzielono na trzy rozdziały.
W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia wprowadzające do problematyki biznesplanów.
Rozdział drugi obejmuje charakterystykę zawartości głównych części biznesplanu przedsiębiorstwa oraz ogólny opis metod i technik wykorzystywanych w trakcie ich przygotowywania.
Na treść rozdziału trzeciego składają się zagadnienia dotyczące funkcji, struktury i metodyki sporządzania biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł