Wydawnictwo

Nowości

Granice i transgresje współczesnego wychowania : konstetacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje | K. Węc. | Toruń, 2014. | PEDAGOGIKA
cena: 44,10 zł
cena: 34,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 44,80 zł
cena: 39,20 zł
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 36,00 zł

D. Baczała; J.J. Błeszynski (red.). Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających : wybrane zagadnienia

 • Kod: UMKW 156
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 34,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Baczała Ditta; Błeszyński Jacek J. (red.).
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 178
 • ISBN Kod: 9788323132103
 • ISBN: 978-83-231-3210-3
 • oprawa: Miękka

Książka Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających – wybrane zagadnienia, jest kontynuacją wprowadzenia do problematyki metod ułatwiających, a często umożliwiających kształtowanie się komunikacji pozawerbalnej. Ukazuje możliwości wsparcia osoby, u której nie została wykształcona komunikacja werbalna lub ten rodzaj komunikowania się został utracony (np. afazja). Wprowadza Czytelnika w obszar zagadnień dotyczących odkrywania, wspomagania lub poszukiwania porozumienia z osobami, które wsparte komunikacją pozawerbalną, umieją porozumiewać się bez słów! Publikacja jest uzupełnieniem wydanej wcześniej książki Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (Impuls, Kraków, 2008, 2010) o nowe, wielofunkcyjne i wieloelementowe metody od gestu do komunikacji totalnej. ,

Spis treści:
Wstęp / 7

Jacek J. Błeszyński
Rozwój komunikacji – mowy i języka – w różnych ujęciach teoretycznych / 11

Barbara Winczura
Rozumienie intencji w autyzmie drogą ku komunikacji / 29

Aleksandra Lutomierska
Gest w komunikacji / 43

Jacek J. Błeszyński
Przykładowe metody wykorzystywane w komunikacji alternatywnej i wspomagającej / 77

Jacek Błeszyński, Ditta Baczała
Metody kombinowane – wielosystemowe, wprowadzające totalną komunikację / 95

Jolanta Zielińska
Komputer w komunikacji alternatywnej / 105

Aleksandra Królak
Komputer jako narzędzie wspierające komunikację / 147

Informacje o autorach / 177

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej | T. Nowacki | Warszawa, 2000. | PEDAGOGIKA
T. Nowacki Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej
17,00 zł
25,00 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej | I D. Lalak. | Warszawa, 2010.| PEDAGOGIKA
I D. Lalak. Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
42,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Zrozumieć swój czas | H. Moroz. | Wyd. II. | Kraków, 2006. | PEDAGOGIKA
H. Moroz. Zrozumieć swój czas
21,00 zł
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III | | Kielce, 2014. | PEDAGOGIKA
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
26,90 zł
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych| J.M. Garbula.| Olsztyn, 2010.| PEDAGOGIKA
J.M. Garbula. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych
35,70 zł