Wydawnictwo

Nowości

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej | H. Tendera-Właszczuk (red.). | DIFIN, Warszawa, 2014.| UE
cena: 63,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 38,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 39,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 29,00 zł

A. Welfe; P. Karp; P. Kłębowski. Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej : analiza ekonometryczna

 • Kod: UŁ WYD 158
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
 • Cena: 16,80 zł21,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: A. Welfe; P. Karp; P. Kłębowski
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2006
 • ilość stron: 215
 • ISBN: 83-7171-997-3
 • oprawa: miękka

Istotą badań ekonometrycznych jest wykorzystanie informacji dotyczących przeszłości (danych statystycznych) w celu estymacji parametrów odpowiednich funkcji i wnioskowania na ich podstawie o właściwościach opisywanego układu ipodarczego. Modele ekonometryczne dają możliwość prognozowania zachowania takich układów, a także konstrukcji prognoz warunkowych, tj. zakładających wystąpienie w przyszłości różnych bodźców o charakterze egzogenicznym (zewnętrznym w stosunku do układu).
Badania prezentowane w książce mieszczą się w obszarze makromodelowania ekonometrycznego i wykorzystania modeli wielorównaniowych do analiz procesów gospodarczych (symulacji).
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł