Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Winnetou, czyli krótki przewodnik po coachingu | A. Tołłoczko. | Psychoskok, Konin, 2014. | PSYCHOLOGIA; MARKETING; ZARZĄDZANIE
cena: 24,90 zł
cena: 38,00 zł
cena: 36,75 zł
cena: 25,20 zł
cena: 59,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 34,00 zł

M. Jaśniok. Marketing polityczny w środowisku wirtualnym

 • Kod: AEKT 296
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 16,38 zł20,48 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Jaśniok Michał
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 152
 • ISBN: 978-83-7246-613-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Jaśniok Michał
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 152
 • ISBN: 978-83-7246-613-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Jaśniok Michał
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 152
 • ISBN: 978-83-7246-613-6
 • oprawa: Miękka

W książce podjęto próbę zweryfikowania prawdziwości hipotezy, że podstawy funkcjonowania rynku politycznego oraz procesy na nim zachodzące są niezwykle podobne do tych, które istnieją na rynku biznesowym, w związku z tym charakter walki konkurencyjnej pomiędzy podmiotami politycznymi na rynku politycznym jest analogiczny do tego na rynku biznesowym. Przyjęto także hipotezę uzupełniającą, będącą przypuszczeniem, że oddziaływanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Comniunication Technology, ICT) na procesy polityczne i relacje polityk - wyborca może pozytywnie wpływać na mechanizmy budowania lojalności, a tym samym kształtować nową strukturę rynku politycznego i nową formę ustroju politycznego.
W celu zweryfikowania przyjętych hipotez przeprowadzono analizę dostępnych źródeł o charakterze wtórnym oraz badania bezpośrednie, których przedmiotem były procesy polityczne oraz czynniki wpływające na zachowania uczestników gry rynkowej.
Zgromadzony materiał multidyscyplinamy z zakresu ekonomii, zarządzania strategicznego, marketingu, politologii, socjologii i informatyki społecznej pozwolił na usystematyzowanie wiedzy o rynku politycznym.

Wstęp

Rozdział I
Filozofia myślenia i działania w polityce
1.Ontologia polityki
2.Marketing narzędziem polityki
3.Marketing polityczny w teorii nauk
4.Holistyczna koncepcja marketingu politycznego

Rozdział II
Środowisko gry konkurencyjnej w polityce
1.Istota rynku politycznego
2.Cyberprzestrzeń
3.Przedmioty i podmioty rynku
4.Specyfika decyzji politycznych

Rozdział III
Procesy polityczne w środowisku wirtualnym
1.Ewolucja rynków
2.Era cyberdemokracji
3.Mechanizm rynkowy w cyberdemokracji
4.Przejawy dywergencji

Rozdział IV
Zarządzanie strategiczne w środowisku wirtualnym.
1.Foresight rynku politycznego
2.Opcje strategiczne w cyberprzestrzeni
3.Implementacja strategii w sferze instrumentalnej
4.Problemy wdrożeniowe i kontrolne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zastosowanie marketingu na rynku usług : medycyna, ratownictwo, turystyka | S. Kowalski; A. Krukowska-Miler. | Katowice, 2012. | MARKETING; ZARZĄDZANIE
S. Kowalski; A. Krukowska-Miler. Zastosowanie marketingu na rynku usług : medycyna, ratownictwo, turystyka
29,00 zł
Zarządzanie wartością firmy | A. Herman; A. Szablewski. | Warszawa, 1999. | MARKETING
A. Herman; A. Szablewski. Zarządzanie wartością firmy
29,14 zł
38,85 zł
Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze | L. Żabiński (red.). | Katowice, 2004. | (Prace naukowe) |ZARZĄDZANIE ; MARKETING
L. Żabiński (red.). Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze
37,13 zł
49,50 zł
Zarządzanie marketingiem | J. Woźniczka; M. Hajdas; W. Kowal. | Wrocław, 2014. | ZARZĄDZANIE; MARKETING
J. Woźniczka; M. Hajdas; W. Kowal. Zarządzanie marketingiem
76,00 zł
Zarządzanie i marketing, 19 : Problemy teorii i praktyki marketingu | Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.). | Wrocław, 2002. | MARKETING
Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.). Zarządzanie i marketing, 19 : Problemy teorii i praktyki marketingu
18,80 zł
23,50 zł
Zarządzanie i marketing, 17 : aspekty makro- i mikroekonomiczne |T.Orzeszko (red.). | Wrocław, 2001. | MARKETING
T.Orzeszko (red.). Zarządzanie i marketing, 17 : aspekty makro- i mikroekonomiczne
18,80 zł
23,50 zł
Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą |
S. Cooper; F. Grutzner; B. Cooper. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; MARKETING
S. Cooper; F. Grutzner; B. Cooper. Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą
52,00 zł