Wydawnictwo

Nowości

Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia : szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji | A.Furmańska--Maruszak i in. | Toruń, 2014. | SOCJOLOGIA; EKONOMIA; POLITOLOGIA
cena: 29,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 19,43 zł
cena: 55,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 63,00 zł

M. Strużycki (red.). Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle strategii lizbońskiej

 • Kod: SGHW 314(1)
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa OFICYNA
 • Cena: 24,00 zł30,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Strużycki Marian (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 288
 • ISBN Kod: 9788373783638
 • ISBN: 978-83-7378-363-8
 • oprawa: Miękka

Strategia Lizbońska jako program długookresowego rozwoju społecz-no-gospodarczego krajów Unii Europejskiej została przyjęta w niniejszej monografii jako główne odniesienie merytoryczne, wyznacznik zmian oraz podstawa związków rynkowych obejmujących całą polską gospodarkę, a w tym małe i średnie przedsiębiorstwa. Zespół Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem traktuje te związki jako ważny element polskiej transformacji oraz podstawę wątków strategicznych na bliższą i dalszą przyszłość. Autorzy prezentują w monografii rozległe uwarunkowania wynikające ze studiów literatury polskiej i zagranicznej, a także z rezultatów badań empirycznych zrealizowanych na celowo dobranej próbie. W tym znaczeniu Strategia Lizbońska traktowana jest jako wyzwanie rozwojowe na początku XXI wieku i w dalszych latach. Autorzy przyjęli, że znajomość zadań i celów Strategii Lizbońskiej, którą posiadają kierujący sektorem MSP, a także reprezentanci samorządu terytorialnego, zdecyduje o kierunkach tego rozwoju, uporządkuje przestrzenne i regionalne aspekty rozwoju, a nade wszystko wykorzysta nowe tendencje w zarządzaniu sektorem w zakresie kooperacji regionalnej, innowacyjności MSP, konkurencyjności tych podmiotów i ich pobudzającej roli w gospodarce regionu. Zagadnienia te prezentowane są w monografii przez pryzmat Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności" oraz przez liczne uwarunkowania o charakterze finansowym, praw-no-organizacyjnym i efektywnościowym. Monografia zawiera wysoce użyteczne kompendium wiedzy pozwalającej lepiej zarządzać małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także lepiej wykorzystywać inspiracje i narzędzia zawarte w Strategii Lizbońskiej akceptowanej przez wszystkich członków Unii Europejskiej.
prof. zw. dr hab. Marian Strużycki
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł