Wydawnictwo

Nowości

Najpiękniejsze kobiety z obrazów | M. Czyńska. | Kraków, 2014. | Prawdziwe historie | HISTORIA SZTUKI
cena: 39,90 zł
cena: 64,00 zł

P. Wojciechowski. Logos, byt, harmonia : Antoniego Langego czytanie kultury

 • Kod: AND 500
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Norbertinum
 • Cena: 24,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wojciechowski Paweł
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 235
 • ISBN Kod: 9788372223845
 • ISBN: 978-83-7222-384-5
 • oprawa: Miękka

Książka jest rozprawą doktorską; prezentuje „wiele trafnych odczytań myśli krytycznej i oryginalnych dzieł literackich Antoniego Langego, wypełnia także interpretacyjnie mniej zbadane obszary świadomości kulturowej Młodej Polski” (prof. A.Z. Makowiecki). „Dużym walorem książki Pawła Wojciechowskiego jest umiejętność rozszyfrowania palimpsestowej struktury tekstów Antoniego Langego. W zaproponowanej tu lekturze rozszyfrowane zostają wykorzystane przez artystę interteksty. Podkreślić trzeba także kompetencje autora w dziedzinie filozofii i projektów antropologicznych przełomu XIX i XX wieku” (prof. E. Paczoska). Rozważania zogniskowane są wokół symboli oświetlających dokonywaną przez pisarza lekturę kultury oraz uniwersaliów egzystencjalnych determinujących jego portret duchowy.

Część I – Księga symboli. W kręgu tekstów krytycznoliterackich Antoniego Langego prezentuje studia krytycznoliterackie pisarza jako miejsce uaktywniania się symboli organizujących lekturę kultury. Ujawniono tu – w toku analizy szkiców zawartych w tomie Studia z literatury francuskiej – fascynację pisarza twórczością symbolistów i parnasistów francuskich. Odczytano także, omawiając Langego Pochodnie w mroku, zapis symboli: logosu, bytu i harmonii, wkomponowany w strukturę portretów literackich: Żeromskiego, Reymonta oraz Kasprowicza. Przedstawiono też wpisany w zbiór Studiów i wrażeń sąd Langego o sztuce oraz jej zadaniach, a także jego koncepcję geniuszu.

Część II rozprawy – W przestrzeni twórczości własnej. Antoni Lange jako antropolog kultury stanowi próbę rozpoznania wewnętrznego portretu człowieka jako podmiotu kultury. Ukazano tu przeobrażenia, jakim podlega optyka śmierci w lirykach Langego z cyklu Rozmyślania: od zanurzenia w cierpieniu i fascynacji śmiercią do zgody na skończoność istnienia. Wizerunek kresu rozpoznano także w przestrzeni poematu pt. Lilith – dominanty tego obrazu odczytano poprzez mit ikaryjski oraz w korelacji z poetyką baroku. Eksploracja opowiadań fantastycznych z tomu W czwartym wymiarze odsłoniła natomiast naturalistyczne inspiracje Langego. Rozprawę zamykają badania nad powieścią utopijną Miranda – kulminacyjnym momentem prezentacji jest tu portret „człowieka nirwidialnego” jako triumfatora nad kruchością ludzkiego istnienia.

O Autorze
Paweł Wojciechowski, ur. 1971 r., doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, poeta. Interesuje się europejskimi zjawiskami literackimi i kulturowymi XIX i XX w., zagadnieniami z zakresu antropologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem portretu człowieka w tekstach kultury. Autor artykułów naukowych, które publikował m.in. w książkach: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku (2002), Czytanie modernizmu (2004), Modernizm: Spotkania. Antologia (2008), Literaturoznawstwo. Historia, teoria, metodologia, krytyka (2008) oraz w czasopismach: „Od – do. Literatura – kultura – wiek XIX”, czasopismo internetowe Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Warszawskiego (2006), „Obóz” 2007, nr 47. Wydał też dwa tomiki poetyckie: Głos we wnętrzu łzy (1999) i Szepty harf (2002).

Zabawki : wybór| S. Wodzicki. | Kraków, 2011.| HISTORIA LITERATURY
S. Wodzicki. Zabawki : wybór
25,00 zł
Teoria karnawalizacji : konteksty i interpretacje | A. Stoff; 
A. Skubaczewska-Pniewska (red.). | Toruń, 2011. | FILOZOFIA ; HISTORIA 
LITERATURY
A. Stoff; A. Skubaczewska-Pniewska (red.). Teoria karnawalizacji : konteksty i interpretacje
40,00 zł
Skądże to zbłaźnienie świata?" : Wojciecha Dembołęckiego Wywód jedynowłasnego państwa świata | R. Sztyber. | Zielona Góra, 2012. |HISTORIA LITERATURY
R. Sztyber. Skądże to zbłaźnienie świata?" : Wojciecha Dembołęckiego Wywód jedynowłasnego państwa świata
44,00 zł
Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej | K. Stępnik. | Lublin, 2012. | LITERATUROZNAWSTWO; PRASOZNAWSTWO; HISTORIA
K. Stępnik. Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej
31,50 zł
Serce nie do pary : o Księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach | W. Smaszcz. | Erica, Warszawa, 2013. | BIOGRAFIE; HISTORIA LITERATURY
W. Smaszcz. Serce nie do pary : o Księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach
44,90 zł
Powinowactwa sztuk : w kulturze oświecenia i romantyzmu | A. Seweryn;
M. Kulesza-Gierat (red.). | Lublin, 2012. | HISTORIA SZTUKI; HISTORIA LITERATURY
A. Seweryn; M. Kulesza-Gierat (red.). Powinowactwa sztuk : w kulturze oświecenia i romantyzmu
38,00 zł
Poszukiwanie wspólnoty : estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria) | A. Ziołowicz. | Kraków, 2011. | Studia Dziewiętnastowieczne, Rozprawy, T. 8| HISTORIA LITERAT.
A. Ziołowicz. Poszukiwanie wspólnoty : estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria)
36,00 zł
Poeta i świat : twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza : A.Jakubowska-Ożóg. Rzeszów, 2009. ( HISTORIA LITERATURY )
Poeta i świat : twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza : A.Jakubowska-Ożóg. Rzeszów, 2009. ( HISTORIA LITERATURY )
26,00 zł