Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Sen o Ukrainie : pogłosy "Szkoły ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego | H. Dubyk.| Warszawa, 2014. |LITERATUROZNAWSTWO
cena: 28,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 38,00 zł
cena: 42,00 zł

P. Abriszewska. Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida

 • Kod: KLTN 320
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
 • Cena: 42,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Abriszewska Paulina
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 374
 • ISBN: 978-83-7306-548-2
 • oprawa: Miękka

Paulina Abriszewska w swojej pracy zaproponowała syntetyczne spojrzenie na niesystemową filozofię poetycką Cypriana Norwida. Filozoficzne aspekty są istotnym komponentem jego twórczości literackiej, epistolarnej, a nawet plastycznej. Kluczem, jaki wybrała Autorka do swoich badań, jest hermeneutyka, którą analizuje z jednej strony jako postawę poznawczą pisarza, jego sposób „ czytania ” i rozumienia świata, z drugiej - jako własną perspektywę badawczą.
[...] Spotkanie tych dwóch aspektów pozwala też postawić pytanie o Norwida jako prekursora XX-wiecznej refleksji hermeneutycznej i dostrzec w jego twórczości
„ topos antycypacji ”.
                    ( z recenzji dr hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak, prof. UMK )
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowska tradycja i literacka nowoczesność | B. Witte. | Warszawa, 2012. | Terminus Akademia | LITERATUROZNAWSTWO ; FILOZOFIA
B. Witte. Żydowska tradycja i literacka nowoczesność
65,00 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Ziemia Święta w dobie romantyzmu : Antologia | D. Kulczycka. | Zielona Góra, 2013. | LITERATUROZNAWSTWO
D. Kulczycka. Ziemia Święta w dobie romantyzmu : Antologia
43,50 zł
Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich | N. Kapuścińska-Kmiecik. | Łódź, 2013. | HISTORIA ; SOCJOLOGIA; PSYCHOLOGIA; LITERATUROZNAWSTWO
N. Kapuścińska-Kmiecik. Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich
48,30 zł
Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej| A. Fitas.| Lublin, 2011.| Literatura współczesna - pisarze i problemy, 12; LITERATURA
A. Fitas. Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej
35,00 zł
Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III | M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). | Kraków, 2006. |LITERATUROZNAWSTWO
M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III
18,00 zł
24,00 zł
Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca | D. Kulesza. | Białystok, 2011. | LITERATUROZNAWSTWO
D. Kulesza. Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca
30,00 zł