Wydawnictwo

Nowości

Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej | R. Gawłowski. | Duet, Toruń, 2013. | POLITYKA ; ADMINISTRACJA
cena: 39,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 36,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 36,40 zł
cena: 39,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 39,20 zł

L. Stetkiewicz. Kulturowi wszystkożercy siegają po książkę : czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej

 • Kod: UMKW 084
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 60,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Stetkiewicz Lucyna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 420
 • ISBN Kod: 9788323127666
 • ISBN: 978-83-231-2766-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Stetkiewicz Lucyna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 420
 • ISBN Kod: 9788323127666
 • ISBN: 978-83-231-2766-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Stetkiewicz Lucyna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 420
 • ISBN Kod: 9788323127666
 • ISBN: 978-83-231-2766-6
 • oprawa: Miękka

Książka jest wielowątkową syntezą tyczącą polskiej kultury literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem tego aktora, agenta w polu literackim, którym jest czytelnik potoczny, niekwalifikowany. Jest to rodzaj rozległej panoramy książki i czytelnictwa w dzisiejszej Polsce. [...] ma charakter analiz opartych na prowadzonych przez innych autorów badaniach terenowych, ale referuje się tu też własne analizy internetowe i badania ankietowe autorki.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Sułkowskiego

SPIS TREŚCI

Wstęp 7
Rozdział 1: Kilka uwag o problematyce socjologii literatury/ 15
Rozdział 2: Jest problem do zbadania: czytelnicy/ 27
2.1. Szukanie wskazówek 27
2.2. Przebieg i metodyka własnych badań empirycznych/ 43
Rozdział 3: Nisza literacka w kontekście kultury popularnej/ 52
3.1. Kultura popularna/ 52
3.2. Literatura popularna/ 77
Rozdział 4: Uczestnictwo ludzi o niestosownym guście w kulturze literackiej/ 86
Rozdział 5: Komunikacja literacka/ 108
5.1. Modele komunikacji/ 108
5.2. Książka literacka jako narzędzie komunikowania/ 116
5.3. Czytelnictwo ludyczne/ 130
Rozdział 6: Krótka historia uczestnictwa w kulturze czytelniczej/ 138
Rozdział 7: Książka i jej obieg przez instytucje świata literatury/ 160
7.1. Rynek wydawniczy w Polsce w latach 2007-2010/ 169
Rozdział 8: Różnorodność gatunkowa oraz funkcje literatury popularnej/ 197
Rozdział 9: Motywacje czytelnicze/ 228
Rozdział 10: Co czytają Polacy?/ 252
Rozdział 11: Wybory czytelnicze Polaków na tle wybranych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych/ 289
Rozdział 12: Czytelnictwo represyjne a kanon lektur szkolnych/ 316
12.1. Socjalizacja do czytania/ 316
12.2. Czytelnictwo represyjne a kanon/ 321
Rozdział 13: Bezkrwawy pojedynek książki z Internetem/ 340
Zakończenie/ 373
Bibliografia / 382
Kwestionariusz ankiety/ 403
Kanon lektur szkolnych w liceum i gimnazjum w r. 2007/2008/ 407
Wykaz tabel/ 413
Summary/ 416

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc| 
U. Bartnikowska. A. Żyta.| Toruń, 2007.| SOCJOLOGIA
U. Bartnikowska. A. Żyta. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc
24,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć kulturę popularną | I J. Fiske. | Kraków, 2010. | SOCJOLOGIA KULTURY
I J. Fiske. Zrozumieć kulturę popularną
28,80 zł
36,00 zł