Wydawnictwo

Nowości

Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji : wybrane zagadnienia | P. Cabała. | Kraków, 2014.| ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
cena: 24,15 zł
cena: 23,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 34,90 zł
cena: 39,90 zł
cena: 65,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 39,00 zł

A. Glińska-Neweś Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

 • Kod: TNOIK 322
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I
 • Cena: 30,00 zł40,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Glińska-Neweś Aldona
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 327
 • ISBN: 978-83-7285-337-0
 • oprawa: Miękka

Zarządzanie wiedzą oznacza nie tylko efektywne jej wykorzystywanie, ale także zdobywanie, kreowanie, przechowywanie, transfer, ochronę. Konieczność zarządzania wiedzą we wszystkich sferach i na wszystkich poziomach ludzkiej działalności sprawia, że ze strony nauki niezbędne staje się wsparcie zarządzania wiedzą przez wiele dyscyplin, w tym przede wszystkim zarządzanie i ekonomię, ale także psychologię i socjologię, dostarczających podstaw do rozważań nad społecznymi (jednostkowymi i grupowymi) uwarunkowaniami powodzenia tego rodzaju działań. Na gruncie nauk o zarządzaniu zarządzanie wiedzą jest wciąż bardzo popularną koncepcją. Oznacza to m.in. prowadzenie licznych badań empirycznych, jak również rozważań o charakterze czysto teoretycznym, eksplorujących ten obszar. Stąd też wiele już zostało powiedziane na temat tego, czym zarządzanie wiedzą jest, jakie są jego zalety z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, jakiego rodzaju uwarunkowania determinują powodzenie tego rodzaju praktyk, etc. Mimo to nadal w wiedzy na temat zarządzania wiedzą istnieje wiele luk, dopiero których wypełnienie spowoduje kompletność tej koncepcji oraz jej praktyczną użyteczność z perspektywy organizacji.
Jedną z takich luk jest związek zarządzania wiedzą w organizacji z kulturą (narodową i organizacyjną). Co prawda w literaturze znaleźć można wiele wskazań na znaczenie kultury jako bardzo ważnego uwarunkowania zarządzania wiedzą, determinującego jego charakter i skuteczność, ale są to rozważania bardzo ogólnej natury; brak jest bardziej jednoznacznych wskazań na istotę i szczegółowe aspekty tego związku. Niniejsza praca jest próbą wypełnianie tej luki.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł