Wydawnictwo

Nowości

Żywe architektury : analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku | L. Klein. | Fundacja Kultura Miejska, Warszawa, 2014. | ARCHITEKTURA
cena: 32,00 zł
cena: 78,00 zł
cena: 50,00 zł
cena: 19,90 zł
cena: 95,00 zł

P. Sobierajewicz. Kształtowanie zabudowy miejskiej : o zwiększonej efektywności ekologicznej i energetycznej

 • Kod: UZG 430
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 38,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Sobierajewicz Piotr
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 274
 • ISBN: 978-83-7842-082-8
 • oprawa: Miękka

Publikacja zawiera ogólny zarys wiedzy na temat kształtowania miejskiego środowiska zbudowanego, a jednocześnie wprowadza nowe elementy przydatne w środowiskowym projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości ekologicznej i energetycznej zabudowy. Ekologiczne uwarunkowania w strukturze zabudowy miejskiej dla różnych typów funkcjonalnych budynków były i są przedmiotem badań autora pracy od 15 lat w wielu ośrodkach naukowych: na Politechnice Poznańskiej, w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Potrzebujemy odnowienia tego, co dobre, piękne i prawdziwe. Człowiek czerpie z natury i wykorzystuje ją dla swoich potrzeb w nieustannym cyklu życia przekazywanym od pokoleń. Czy rywalizacja bycia lepszym, mądrzejszym, bogatszym, szybszym czy wydajniejszym jest wyrazem dążenia do ideału, czy być może powolnym odchodzeniem od zasad świata rządzonego przez matkę naturę? Architektura skupia przekaz chwili i emocji wynikających z potrzeb człowieka, jego zachowań i odpowiedzialności społecznej, a w chwili zagrożeń przywołuje relacje sprawdzone od pokoleń. Konieczność dostosowania architektury do zmieniającego się świata natury, do którego należy człowiek, jest nakazem i konsekwencją rozwoju zrównoważonego dla kolejnych pokoleń.
Każde pokolenie, ucząc się na błędach swoich przodków, zostawia ślad ekologiczny mówiący o szacunku do środowiska i samego siebie. Czas zatem naśladować to, co dobre i odrzucać to, co degraduje środowisko człowieka, zostawiając więcej przestrzeni do życia kolejnym generacjom. Nie zawsze i nie wszędzie ten oczywisty fakt jest realizowany w rozwijającym się świecie homo economicus. Konkludując, ważne abyśmy nie stracili człowieczeństwa i więzi społecznych przez ślepą wiarę w techno-maszynerię, która coraz bardziej wypełnia naszą przestrzeń miejską.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Wykaz podstawowych pojęć i skrótów

I. Wprowadzenie
1. Temat i struktura pracy
2. Cel i tezy pracy
3. Założenia ogólne
4. Zakres pracy
4.1. Zakres problemowy
4.2. Zakres czasowy
4.3. Zakres terytorialny

II. Stan badań i wiedzy
1. Stan badań w Polsce
2. Kształtowanie miejskiego środowiska zbudowanego w aspekcie
idei socjalnych i środowiskowych - ogólny zarys wiedzy
3. Współczesne kierunki ekorozwoju zabudowy miejskiej
4. Rozwój idei zrównoważonej i samowystarczalnej energetycznie
zabudowy miejskiej
5. Wpływ stylu życia na kreowanie zrównoważonej architektury i urbanistyki
6. Przykłady dobrych praktyk - zrównoważonych energetycznie
rozwiązań zabudowy miejskiej na świecie
7. Analiza przykładów zrównoważonej energetycznie zabudowy miejskiej
na świecie - wskazania do dalszych badań
8. Wnioski dotyczące stanu badań i wiedzy

III. Instrumenty polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce
i Unii Europejskiej
1. Polityka miejska w aspekcie społecznym, energetycznym i ekologicznym
2. Polityka przestrzenna zrównoważonego rozwoju miast
3. Instrumenty polityki energetycznej i ekologicznej zwiększania efektywności
w obszarach zabudowy
4. Prognozy rozwoju zrównoważonego energetycznie
środowiska zbudowanego
5. Ograniczenia ekorozwoju w polskiej polityce miejskiej
6. Wnioski dotyczące wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju
miast w Polsce i UE

IV. Metoda ASEET oceny i planowania zmian środowiskowych
zabudowy miejskiej
1. Podstawowe założenia metody ASEET
2. Zakres metody ASEET
3. Kryteria oceny zabudowy miejskiej w metodzie ASEET
4. Etapy badań środowiska zbudowanego metodą ASEET
4.1. Etap I - inwentaryzacja i klasyfikacja danych
4.2. Etap II - agregacja danych i sporządzenie elektronicznej
tablicy danych
4.3. Etap III - parametryzowanie zabudowy miejskiej,
określenie wskaźników efektywności WE
4.4. Etap IV - zrównoważona ocena ASEET zabudowy miejskiej
(wnioski, rekomendacje)
4.5. Etap V - cykliczne planowanie działań poprawy jakości
środowiskowej zabudowy miejskiej (proces doskonalenia)
5. Wnioski podsumowujące metodę ASEET

V. Analiza zabudowy miejskiej Gubina metodą ASEET
1. Etap I - zbieranie danych wyjściowych dla jednostek
zabudowy miejskiej Gubina
2. Etap II - grupowanie danych i podział zabudowy Gubina na strefy
3. Etap III - parametryzowanie stref zabudowy miejskiej Gubina
4. Etap IV - zrównoważona ocena zabudowy miejskiej Gubina
metodą ASEET
4.1. Analiza socjoekonomiczna poprawy standardu energetycznego
zabudowy miejskiej Gubina
4.2. Środowiskowa ocena wskaźnikowa zabudowy miejskiej Gubina
4.3. Wskaźniki wyjściowe do planowanych zmian jakościowych
zabudowy miejskiej Gubina
5. Etap V - cykliczne planowanie poprawy środowiskowej jakości
zabudowy miejskiej Gubina
6. Wnioski podsumowujące analizę zabudowy Gubina metodą ASEET

VI. Środowiskowa ocena porównawcza parametrów zabudowy Gubina z miastem Zielona Góra i Lublin - dopełnienie etapu planowania w metodzie ASEET
1. Ocena porównawcza parametrów energetycznych zabudowy Gubina,
Zielonej Góry i Lublina
2. Ocena porównawcza parametrów socjoekonomicznych zabudowy Gubina,
Zielonej Góry i Lublina
2.1. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne środowiska zbudowanego
2.2. Uwarunkowania demograficzne - prognozy do roku 2035

VII. Możliwości wykorzystania metody ASEET w pełnym cyklu życia
zabudowy - ULCA

VIII. Podsumowanie

Bibliografia

Spis ilustracji

Spis tabel

Summary

Żywe architektury : analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku | L. Klein. | Fundacja Kultura Miejska, Warszawa, 2014. | ARCHITEKTURA
L. Klein. Żywe architektury : analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku
32,00 zł
Z zapachem starego drewna : peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza, cz. II | H. Sienkiewicz. | Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, 2013. | Mazowiecka Akademia Książki, t. 32 | ARCHITEKTURA
H. Sienkiewicz. Z zapachem starego drewna : peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza, cz. II
49,50 zł
Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa | T. Maszkiewicz. | Zielona Góra, 2009. | ARCHITEKTURA ; BUDOWNICTWO
T. Maszkiewicz. Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa
19,95 zł
Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną | W. Czarnecki (red.). | Białystok, 2011. | ARCHITEKTURA; URBANISTYKA
W. Czarnecki (red.). Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną
67,50 zł
Szesnaście żelbetowych kwiatów : Dworzec kolejowy w Katowicach | A. Gzowska. | Katowice, 2012. | ARCHITEKTURA
A. Gzowska. Szesnaście żelbetowych kwiatów : Dworzec kolejowy w Katowicach
25,00 zł
Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010) | M. Nowakowski. | Warszawa, 2013. | ARCHITEKTURA; URBANISTYKA
M. Nowakowski. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)
80,00 zł
Rysunek perspektywiczny | Y. Leblanc. | T. Leblanc. | Arkady, Warszawa, 2012. | ARCHITEKTURA
Y. Leblanc. Rysunek perspektywiczny
59,00 zł
Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii | L. Kotlewski. |Olsztyn, 2011.| URBANISTYKA; GEODEZJA
L. Kotlewski. Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii
12,00 zł