Wydawnictwo

Nowości

Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej | N. Pamula-Cieślak. | Toruń, 2015. | INFORMACJA NAUKOWA
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 52,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 42,00 zł

E. Kristanova. Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953

 • Kod: UŁ WYD 677
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
 • Cena: 79,80 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kristanova Evelina
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 606
 • ISBN Kod: 9788375257823
 • ISBN: 978-83-7525-782-3
 • oprawa: Twarda
 • Autor: Kristanova Evelina
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 606
 • ISBN Kod: 9788375257823
 • ISBN: 978-83-7525-782-3
 • oprawa: Twarda
 • Autor: Kristanova Evelina
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 606
 • ISBN Kod: 9788375257823
 • ISBN: 978-83-7525-782-3
 • oprawa: Twarda

„Autorka wybrała okres interesujący, zarazem dramatyczny, w którym występowały zasadnicze antagonizmy ideowe, prowadzące niejednokrotnie do masowych prześladowań i rozlewu krwi. (…) Zajęła się wydawnictwami, które ówczesne władze traktowały jako przejściowe, tymczasowe, jako instytucje, które w przyszłości trzeba będzie zlikwidować lub należycie ubezwłasnowolnić. Uwarunkowania polityczne nie tylko wywierały wpływ na funkcjonowanie badanych periodyków, na ich zawartość, kształtowaną m.in. przez liczne interwencje cenzury. Niejednokrotnie decydowały o ich losie. (…) Na tym tle dr Evelina Kristanova ukazała kulturotwórcze funkcje wybranych czasopism katolickich, ich rolę w upowszechnianiu książki. Przedstawiła rozległą panoramę ówczesnego piśmiennictwa i dorobku wydawniczego w wielu dziedzinach. (…) Stworzyła obszerne dzieło o charakterze bibliologicznym, prasoznawczym oraz historycznym. Zgromadzona przez nią dokumentacja ma charakter unikatowy i wydatnie wzbogaca wiedzę o kulturze polskiej XX wieku”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Oskara S. Czarnik

Spis treści :
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/819e92ffd4e1ea61ec2cc37d3d86a13d_Kristianowa.pdf

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych | K. Wolff (red.). | Warszawa, 2009. | Propozycje i Materiały, 75/SBP | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
K. Wolff (red.). Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych
22,62 zł
29,00 zł
Zarządzanie zmianami w bibliotece | M. Wojciechowska. | Warszawa, 2006. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka 83 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO ; ZARZĄDZANIE
M. Wojciechowska. Zarządzanie zmianami w bibliotece
36,66 zł
47,00 zł
Zarządzanie kadrami w bibliotece | J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). |Wyd. II. | Warszawa, 2011. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 97 | BIBLIOTEKARSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece
25,60 zł
32,00 zł
Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy | J. Nowicki (red.). | Warszawa, 2002. | Propozycje i materiały | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Nowicki (red.). Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy
10,92 zł
14,00 zł
Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy | E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA: INFORMATOLOGIA; SOCJOLOGIA; INFORMATYKA ;
E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy
52,00 zł
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach | J. Ratajewski. | Warszawa, 2002. | Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 51 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ratajewski. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach
28,08 zł
36,00 zł
Wizerunek biblioteki publicznej | B. Żołędowska-Król. | Katowice, 2006. | PN UŚ n 2420 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
B. Żołędowska-Król. Wizerunek biblioteki publicznej
12,00 zł
15,00 zł
Ustawa o bibliotekach : Komentarz | J. Ciechorski. | Warszawa, 2012. | Propozycje i Materiały 85 | PRAWO; BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ciechorski. Ustawa o bibliotekach : Komentarz
55,00 zł