Wydawnictwo

Nowości

Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej | N. Pamula-Cieślak. | Toruń, 2015. | INFORMACJA NAUKOWA
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 30,00 zł
cena: 52,00 zł
cena: 42,00 zł

A. Kempa (red.). Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007

 • Kod: SBP 097
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Cena: 39,00 zł50,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kempa Andrzej (oprac.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 314
 • ISBN: 978-83-89316-84-4
 • oprawa: Miękka

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kempy to kolejna znacząca publikacja w dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokumentująca bardzo bogatą historię, działalność i funkcjonowanie SBP.

Publikacja ta dostarcza obszernej wiedzy o przeszłości, bogatej i różnorodnej informacji o współczesności i dniu dzisiejszym, o drodze SBP na przestrzeni 90 lat działalności.
Bogata i wielostronna działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich była dokumentowana w czasopismach fachowych, w sprawozdaniach Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów, Oddziałów i Kół. W minionych latach powstało wiele cennych opracowań i bibliografii odnoszących się do działalności organizacji m. in. prace Jana Baumgarta Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w latach 1917-1967.

Działalność społeczno-organizacyjna, w: Bibliotekarstwo. Biblioteki. Bibliotekarze, Warszawa 1983, s. 13-88; 70 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-1987. Materiały do bibliografii opracowane przez Władysława Henzla i Kazimierza Zielińskiego, Warszawa 1987; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w piśmiennictwie i archiwach. Materiały do bibliografii, opracowane przez Władysław Henzla i Izabelę Kowalską, Warszawa 1997. Wśród prac dokumentujących działalność SBP znajduje się przegląd wydarzeń organizacji autorstwa Juliusza Wasilewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-1987. Fakty, wydarzenia, iluzje, opublikowany na łamach ,,Poradnika Bibliotekarza” 1986, nr 3; 1988, nr 1-2.

Ideę przygotowania i opublikowania Kroniki SBP zawdzięczamy pracy i osobistemu zaangażowaniu Andrzeja Kempy, który pod koniec lat 90-tych XX wieku podjął się tego kronikarskiego zadania, zakończonego publikacją w 2001 r. w Wydawnictwie SBP Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000 r. Następnie kontynuował prace nad działalnością SBP w latach 2001-8 2005, uwieńczone wydaniem w 2006 r. Suplementu do Kroniki SBP 2001-2005. W roku jubileuszowym – 90 lecia działalności SBP oddajemy do rąk Czytelników nowe wydanie Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007 również autorstwa Andrzeja Kempy. Ukazuje ona bogatą i wielostronną działalność SBP na przestrzeni minionych 90 lat funkcjonowania Stowarzyszenia. Wyrażam nadzieję, że Kronika będzie przyjęta z ogromnym zainteresowaniem i satysfakcją nie tylko przez członków Stowarzyszenia, ale także przez wszystkich bibliotekarzy. Kronika ukazuje bowiem bogatą, ale często trudną drogę, którą przeszło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ciągu tych minionych 90 lat. Zarejestrowane są w niej fakty i wydarzenia, przypomniane sylwetki osób, którzy swoją działalność społeczną łączyli i utożsamiali z pracą w wielu bibliotekach. Kronika uzmysławia nam niemały i cenny dorobek naszych poprzedników, ale także daje nadzieję na dalsze lata działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska bibliotekarskiego. Składam podziękowania i gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i wydania Kroniki. Szczególne podziękowania i gratulacje składam Andrzejowi Kempie za trud, zaangażowanie oraz ogromną pracę nad Kroniką.

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych | K. Wolff (red.). | Warszawa, 2009. | Propozycje i Materiały, 75/SBP | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
K. Wolff (red.). Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych
22,62 zł
29,00 zł
Zarządzanie zmianami w bibliotece | M. Wojciechowska. | Warszawa, 2006. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka 83 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO ; ZARZĄDZANIE
M. Wojciechowska. Zarządzanie zmianami w bibliotece
36,66 zł
47,00 zł
Zarządzanie kadrami w bibliotece | J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). |Wyd. II. | Warszawa, 2011. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 97 | BIBLIOTEKARSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece
25,60 zł
32,00 zł
Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy | J. Nowicki (red.). | Warszawa, 2002. | Propozycje i materiały | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Nowicki (red.). Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy
10,92 zł
14,00 zł
Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy | E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA: INFORMATOLOGIA; SOCJOLOGIA; INFORMATYKA ;
E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy
52,00 zł
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach | J. Ratajewski. | Warszawa, 2002. | Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 51 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ratajewski. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach
28,08 zł
36,00 zł
Wizerunek biblioteki publicznej | B. Żołędowska-Król. | Katowice, 2006. | PN UŚ n 2420 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
B. Żołędowska-Król. Wizerunek biblioteki publicznej
12,00 zł
15,00 zł
Ustawa o bibliotekach : Komentarz | J. Ciechorski. | Warszawa, 2012. | Propozycje i Materiały 85 | PRAWO; BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ciechorski. Ustawa o bibliotekach : Komentarz
55,00 zł