Wydawnictwo

Nowości

Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce | J. Puchała; M. Kowalska (red.). | Toruń, 2014. | POLITYKA ; EKONOMIA; UE
cena: 37,80 zł
cena: 29,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 39,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 46,00 zł

R. Jedlińska. Kraje Europy środkowo-wschodniej w procesie globalizacji

 • Kod: AŚWDF 065
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Cena: 37,28 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Jedlińska Renata
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kielce
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 253
 • ISBN Kod: 9788371335785
 • ISBN: 978-83-7133-578-5
 • oprawa: Miękka

Globalizacja jest jednym z najbardziej złożonych procesów we współczesnym świecie. Praca jest próbą refleksji nad procesmi globalizacji. Autorka stara się spojrzeć na te procesy pod kątem wyzwań, jakie niosą one dla krajów słabiej rozwiniętych, w tym transformowanych, które dopiero od niedawna otworzyły się szerzej na integrację z gospodarką światową. Celem pracy, jest określenie poziomu uczestnictwa badanych krajów w procesie globalizacji poprzez analizę konkretnych wskaźników, a także wykazanie na podstawie badań empirycznych siły i kierunku związków między poszczególnymi sferami, w których zachodzą procesy globalizacji w krajach EŚW. Problematyka książki jest bez wątpienia interesująca zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Publikacja powinna pobudzić do dyskusji nad tym w jaki sposób kraje EŚW mogą sprostać procesom globalizacji, odnosić korzyści z uczestnictwa w tym procesie, a tym samym w gospodarce światowej. Można ją polecić wykładowcom i studentom uczelni ekonomicznych, politykom oraz pracownikom organizacji rządowych i pozarządowych.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł