Wydawnictwo

Nowości

Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich : wybrane zagadnienia, T.2 | W. Starosolski. | Wyd. V. | Gliwice, 2013. | BUDOWNICTWO
cena: 39,90 zł
cena: 89,00 zł
cena: 28,00 zł
cena: 9,35 zł
cena: 26,25 zł
cena: 44,63 zł
cena: 49,35 zł
cena: 29,00 zł
cena: 42,00 zł

M. Rajczyk. Kosztorysowanie robót budowlanych

 • Kod: WPCZ 129
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
 • Cena: 20,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Rajczyk Marlena
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Częstochowa
 • Rok: 2009
 • ilość stron: 154
 • ISBN: 978-83-7193-432-2
 • oprawa: Miękka

Spis treści:

WSTĘP

1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ
1.1. Przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania
1.1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
1.1.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV
1.1.3. Terminologie i definicje wg PN-ISO 6707-02
1.1.4. Umowy o roboty budowlane
1.1.5. Ubezpieczenia w budownictwie
1.2. Podstawy normatywne kosztorysowania
1.2.1. Charakterystyka Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR)
1.2.2. Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR)
1.2.3. Indywidualne metody ustalania nakładów rzeczowych
1.2.4. Charakterystyka publikacji cenowych ośrodków wdrożeniowych
1.3. Ustalenie składników cenotwórczych
1.3.1. Sposób określania kosztów robocizny R
1.3.2. Sposób określania kosztów materiałów M
1.3.3. Zasady ustalania kosztów zakupu materiałów Kz
1.3.4. Sposób ustalania kosztów pracy sprzętu i środków transportu S
1.3.5. Sposób określania kosztów pośrednich Kp
1.3.6. Zasady ustalania zysku kalkulacyjnego Z
1.3.7. Zasady ustalania podstawy opodatkowania od towarów i usług VAT
1.4. Sposoby określania czynników płacy w budownictwie
1.4.1. System płac robotników w budownictwie
1.4.2. Wykorzystanie Katalogów Nakładów Rzeczowych do wynagradzania robotników

2. SPOSÓB OPRACOWANIA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ
2.1. Rodzaje kosztorysów oraz podstawy ich sporządzania
2.1.1. Charakterystyka kosztorysów inwestorskich
2.1.2. Charakterystyka kosztorysów ofertowych
2.1.3. Charakterystyka kosztorysów zamiennych
2.1.4. Charakterystyka kosztorysów powykonawczych
2.2. Metody kosztorysowania robót budowlanych
2.2.1. Kalkulacja uproszczona
2.2.2. Kalkulacja szczegółowa
2.3. Sposób przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych
2.3.1. Pojęcia obmiaru i przedmiaru
2.3.2. Zasady sporządzania przedmiarów w zależności od rodzaju robót
2.4. Forma i układ dokumentacji kosztorysowej
2.4.1. Strona tytułowa
2.4.2. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych
2.4.3. Elementy kosztorysu
2.4.4. Tabele i załączniki do kosztorysu

3. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
3.1. Komputer w kosztorysowaniu robót budowlanych
3.1.1. Historia zastosowania technik informatycznych w kosztorysowaniu
3.1.2. Program kosztorysowy, jego budowa, zakres automatyzacji
3.1.3. Problemy przy kosztorysowaniu robót z wykorzystaniem komputera
3.1.4. Współpraca między programami kosztorysowymi
3.1.5. Analiza ceny kosztorysowej i graficzne porównywanie kosztów
3.2. Charakterystyka programów komputerowych
3.2.1. Program NORMA
3.2.2. Program Zuzia
3.2.3. Program KOSZTORYS 5.0
3.2.4. Program EDBUD
3.2.5. Program ETOB Katowice
3.2.6. Program WinBud
3.2.7. Program Rodos
3.2.8. Program STRIX
3.2.9. Program Kobra 2000
3.2.10. Program KosztNex
3.2.11. Program Sykal
3.2.12. Program SeKo
3.2.13. Program SekoBud
3.2.14. Program LEONARDO
3.3. Sposób oceny wybranych programów do kosztorysowania
3.3.1. Analiza rynku producentów programów do kosztorysowania
3.3.2. Sposób testowania wybranych programów
3.3.3. Ocena porównawcza programów
3.3.4. Sposób wyboru programu komputerowego
3.3.5. Wnioski

4. PRZYKŁAD DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ
4.1. Określenie zadania
4.1.1. Sposób podejścia do zadania
4.1.2. Sposób ułożenia planu pracy kosztorysanta w odniesieniu do terminu składania oferty
4.2. Dane techniczne obiektu
4.2.1. Lokalizacja
4.2.2. Przeznaczenie obiektu
4.2.3. Opis konstrukcji
4.2.4. Opis elementów wykończeniowych
4.2.5. Opis elementów instalacyjnych
4.3. Przedmiar robót
4.3.1. Właściwe interpretowanie jednostek miar
4.3.2. Szczegółowe czytanie uwag i rysunków zawartych w przedmiarach
4.4. Kosztorys budowlany w ujęciu komputerowym
4.4.1. Formatowanie tabeli pozycji kosztorysowych
4.4.2. Znaczenie pozycji podsumowania
4.4.3. R, M, S - sposoby wyjścia z rutyny kalkulacyjnej
4.5. Elementy zestawienia kosztorysowego
4.6. Harmonogram wykonania prac
4.7. Charakterystyka zaświadczeń i oświadczeń przetargowych
4.8. Sposoby pakowania dokumentacji kosztorysowej w celu złożenia oferty

5. SUPLEMENT - ZBIÓR ZAGADNIEŃ WPŁYWAJĄCYCH NA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYKONANIA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ
5.1. Prawo i kosztorysowanie robót budowlanych
5.2. Organizacja czasu potrzebnego na wykonanie prac związanych z kosztorysowaniem
5.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
5.4. Zbieranie danych o cenach nakładów bezpośrednich
5.5. Sprawne przedmiarowanie robót budowlanych
5.6. Komputerowe opracowywanie kosztorysów
5.6.1. Rekomendacja jakościowa do programu kosztorysowania Rodos

Formuły liczenia

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Ogłoszenie o przetergu

Załącznik 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

LITERATURA

Zwiększenie efektywności procesów budowlanych i przemysłowych |J. Rajczyk (red.). | Częstochowa, 2012. | Monografie, nr 242 | BUDOWNICTWO
J. Rajczyk (red.). Zwiększenie efektywności procesów budowlanych i przemysłowych
42,00 zł
Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie | M. Bac.| Toruń, 2009. | PRAWO ; UBEZPIECZENIA
M. Bac. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie
38,00 zł
Zagrożenia mykologiczne w budownictwie | M. Rajczyk. | Częstochowa, 2009. | BUDOWNICTWO | BIOLOGIA
M. Rajczyk. Zagrożenia mykologiczne w budownictwie
30,00 zł
Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych | Paleczek W. | Częstochowa 2011 | Politechnika Częstochowska | GÓRNICTWO
Paleczek W. Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych
9,00 zł
12,00 zł
Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa | T. Maszkiewicz. | Zielona Góra, 2009. | ARCHITEKTURA ; BUDOWNICTWO
T. Maszkiewicz. Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa
19,95 zł
Technologia formowania konstrukcji betonowych | J. Rajczyk. | Częstochowa, 2009. | BUDOWNICTWO
J. Rajczyk. Technologia formowania konstrukcji betonowych
26,00 zł
System aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej | A. Flaga , T. Lipecki | Lublin, 2011 | AERODYNAMIKA BUDOWLI
A. Flaga , T. Lipecki System aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej
57,00 zł
Stropy z drobnowymiarowych elementów | Ł. Drobiec; Z. Pająk. |
Wyd. IV. | Gliwice, 2013. | BUDOWNICTWO
Ł. Drobiec; Z. Pająk. Stropy z drobnowymiarowych elementów
23,10 zł