Wydawnictwo

Nowości

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne | A. Gawrońska-Baran. | Warszawa, 2014. | Monografei/prawo handlowe | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 49,00 zł

P. Radziewicz (red.). Kontrola legalności ustawy w Sejmie

 • Kod: KSWS 403
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe
 • Cena: 53,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Radziewicz Piotr (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 310
 • ISBN Kod: 9788376663845
 • ISBN: 978-83-7666-384-5
 • oprawa: Miękka

Problematyka sejmowej kontroli legalności ustawy jest obecna w polskiej nauce prawa od wielu lat. Zainteresowanie nią ze szczególną intensywności ogniskowało się przed powołaniem do życia Trybunału Konstytucyjnego, będąc wówczas swego rodzaju substytutem rozważań o konstytucyjności prawa w warunkach ustrojowych, które nie przewidywały funkcjonowania odrębnego pozaparlamentarnego organu kontroli hierarchicznej zgodności norm prawnych. W obowiązującym porządku prawnym, mimo działalności sądu konstytucyjnego, postulat efektywnej i wszechstronnej autokontroli procesu ustawodawczego oraz treści ustaw pozostaje aktualny. Zasadnie oczekuje się, że już w toku prac legislacyjnych sam Sejm będzie dbał o jakość stanowionego prawa oraz jego zgodność z normami konstytucyjnymi oraz standardami prawa międzynarodowego i unijnego. Monografia jest opracowaniem z zakresu dogmatyki prawa konstytucyjnego. Podjęte w niej rozważania koncertują się wokół kilku względnie samodzielnych, aczkolwiek powiązanych ze sobą merytorycznie szczegółowych tematów badawczych, które składają się na kompleksowy obraz sejmowej kontroli legalności ustawy.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł