Wydawnictwo

Nowości

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej | H. Tendera-Właszczuk (red.). | DIFIN, Warszawa, 2014.| UE
cena: 63,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 38,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 39,00 zł
cena: 46,00 zł

N.H. Tien. Konkurencyjność gospodarki Wietnamu : analiza modelowa

 • Kod: PTM 010
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo PTM
 • Cena: 44,90 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Tien Nguyen H.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 165
 • ISBN: 978-83-61949-84-4
 • oprawa: Miękka

Zdolność konkurencyjną danej gospodarki rozumie­my jako jej potencjał i możliwość do sprostania międzynarodowej konkurencji, czyli do rywalizacji ze strony innych gospodarek będących uczestnika­mi globalnego rynku. Celem niniejszej książki jest, za pomocą modeli diagnozy proponowanych przez M. Portera, ocenić zdolność konkurencyjną gospo­darki Wietnamu, zidentyfikować jej przewagi kon­kurencyjne i zaproponować zestaw rozwiązań służą­cy podnoszeniu jej konkurencyjności zarówno w re­gionie jak i na arenie międzynarodowej.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł