Wydawnictwo

Nowości

Determinanty konkurenycjności współczesnych organizacji | J. Machaczka (red.). | Kraków, 2014. | ORGANIZACJA; ZARZĄDZANIE
cena: 34,65 zł
cena: 64,90 zł
cena: 67,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 48,30 zł

P. Wróbel. Komunikacja elektroniczna : zagrożenia i ich skutki dla organizacji

 • Kod: WUG 430
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • Cena: 48,30 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wróbel Piotr
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Gdańsk
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 391
 • ISBN: 978-83-7865-215-1
 • oprawa: Miękka

Internet i środki komunikacji elektronicznej rewolucjonizują nasze życie, w tym codzienność organizacji, w których funkcjonujemy. Nowoczesne narzędzia komunikacji zmieniają się bardzo szybko, tymczasem ludzka natura potrzebuje dużo więcej czasu na dostosowanie się. Poczta elektroniczna, komunikatory, portale intranetowe, wideokonferencje zwiększają szybkość obiegu informacji oraz ułatwiają dostęp do ludzi, przynoszą jednak także skutki uboczne.

Łatwość komunikacji przyczynia sie do "zalewu informacjami", pracownicy muszą sobie radzić z coraz większą ilością informacji w coraz krótszym czasie. Coraz trudniej jest znaleźć przestrzeń w czasie, wolną od zakłóceń, konieczną do rozwiązywania złożonych problemów. Popularyzacja nowych rozwiązań zwiększa dostępność pracowników dla pracodawcy, także w czasie wolnym od pracy. Nadmierne wykorzystywanie takich możliwości prowadzi do zaburzania równowagi między życiem osobistym i zawodowym wśród pracowników, a negatywne skutki zjawiska odczuwane są zarówno przez zatrudnionych jak i organizacje. Nowe środki komunikacji przyczyniają się do rozproszenia informacji cyfrowych w firmach. W rezultacie pogłębiają się trudności w wyszukiwaniu informacji oraz rośnie ryzyko ich wycieku. Dostępność internetu w miejscu pracy kreuje pokusy do nadużywania tego narzędzia do celów prywatnych kosztem obowiązków służbowych. Dodatkowo pojawia się ryzyko odpowiedzialności prawnej pracodawcy za nielegalne aktywności zatrudnionych w internecie przy wykorzystaniu służbowego sprzętu.

Celem monografii jest poznanie natury wybranych zagrożeń dla organizacji wynikających ze stosowania środków komunikacji elektronicznej oraz wskazanie możliwości ich minimalizowania. Badane zagrożenia obejmują: 1/ przeciążenia informacyjne, 2/ ograniczenie skuteczności procesów zarządzania informacjami, 3/ zaburzanie równowagi między życiem prywatnym a pracą w wyniku regularnego wykonywania obowiązków służbowych poza czasem pracy, 4/ nadużywanie internetu przez pracowników w czasie pracy do celów prywatnych.

Zagrożenia będące przedmiotem analizy występowały już w przeszłości, jednak zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmienia ich zasięg oraz częstotliwość występowania, inne są mechanizmy powstawania zagrożeń, a zagrożenia wymagają innych działań zapobiegających i minimalizujących. Oryginalność pracy, w zamyśle autora, polega na zbadaniu dotychczasowych zagrożeń w nowych uwarunkowaniach.

Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany w organizacjach : sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu | J. Jasińska. | Nowy Dwór Maz., 2015. | ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJE
J. Jasińska. Zmiany w organizacjach : sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu
64,90 zł
Zdolność do zmian jak siła sprawcza elastyczności organizacji | G. Osbert--Pociecha. | Wrocław, 2011. | ORGANIZACJA; EKONOMIA
G. Osbert--Pociecha. Zdolność do zmian jak siła sprawcza elastyczności organizacji
56,00 zł
Zasoby ludzkie w organizacji | M.A. Leśniewski; S. Morawska. | Warszawa, 2012. | ORGANIZACJA; ZZL
M.A. Leśniewski; S. Morawska. Zasoby ludzkie w organizacji
32,00 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie | Z. Pawlak. | Warszawa, 2011. | ZZL
Z. Pawlak. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
64,90 zł
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji | A.A. Szpitter. | Gdańsk, 2013. | ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA
A.A. Szpitter. Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji
35,70 zł
Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach | A. Bitkowska. | DIFIN, Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
A. Bitkowska. Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach
60,00 zł
Zarządzanie małą i średnią firmą : w teorii i w ćwiczeniach | M. Matejun (red.). | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
M. Matejun (red.). Zarządzanie małą i średnią firmą : w teorii i w ćwiczeniach
80,00 zł