Wydawnictwo

Nowości

Przekłady w systemie małych literatur : o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży | M. Woźniak; K. Biernacka-Licznar; B. Staniów. | Toruń, 2014. | TRANSLATORYKA
cena: 42,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 37,80 zł
cena: 25,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 36,00 zł

E. Ogrodzka-Mazur Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym : studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo

 • Kod: UŚF 053
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET ŚLĄSKI.
 • Cena: 58,40 zł73,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Ogrodzka-Mazur Ewa
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 508
 • ISBN: 978-83-226-1635-2
 • oprawa: Twarda

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, interesujących się problematyką wczesnoszkolnej edukacji aksjologicznej – realizowanej w sytuacji wielokulturowego pogranicza. W pracy przedstawiono – oprócz charakterystyki preferencji aksjologicznych dzieci z klas I–III, ich rodziców i nauczycieli – jakościową analizę językowego obrazu świata wartości uczniów oraz przejawiane przez nich orientacje wartościujące. Opracowanie może być także pomocne nauczycielom zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie konstruowania strategii aksjologiczno-edukacyjnych, mających na celu wychowywanie dzieci do wyboru wartości.

Praca zawiera opis procesów społeczno-kulturowych zachodzących na polskich pograniczach (polsko-białoruskim, polsko-czeskim, polsko-niemieckim) i w  środowiskach jednorodnych kulturowo oraz funkcji, jakie przypisuje się współczesnej edukacji wielo- i międzykulturowej w systemie oświaty i wychowania.
O autorze

Ewa Ogrodzka-Mazur, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Problematyka zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy pedagogiki wczesnoszkolnej oraz edukacji wielo- i międzykulturowej. Autorka i współredaktor naukowy 36 monografii oraz około 160 artykułów. Członek m.in. Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej pod patronatem KNP PAN, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”.[27.03.2014]

Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1 | M. Kostka-Szymańska; 
A. Siudem (red.). | Lublin, 2013. | PSYCHOLOGIA; SOCJOLOGIA; EDUKACJA
M. Kostka-Szymańska; A. Siudem (red.). Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1
35,70 zł
Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I | J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). |
Toruń, 2011. | EDUKACJA ; SOCJOLOGIA
J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I
35,00 zł
Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków | E. Kowalska. | Wyd. II. | Kraków, 2013. | EDUKACJA; PRAWO
E. Kowalska. Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków
40,00 zł
Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli | A. Wiłkomirska. | Warszawa, 2002. | EDUKACJA
A. Wiłkomirska. Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli
19,60 zł
28,00 zł
Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko | K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.).|
Toruń, 2010.| EDUKACJA; ZARZĄDZANIE
K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.). Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko
35,00 zł
Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie | W. Makuła. | Nowy Sącz, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA FIZYCZNA
W. Makuła. Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł
Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji | H. Grabowski. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA
H. Grabowski. Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji
20,00 zł