Wydawnictwo

Nowości

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych | M. Giżyńska; A. Piszcz (red.). | Toruń, 2014. | PRAWO; POLITOLOGIA
cena: 42,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 69,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 89,00 zł

K. Dudka; H. Paluszkiewicz; D. Szumiło-Kulczycka. Kodeks postępowania karnego : wybór orzecznictwa z komentarzem

 • Kod: PWPN 1059
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
 • Cena: 139,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Dudka K.; Paluszkiewicz H.; Szumiło-Kulczycka D.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 908
 • ISBN Kod: 9788326484551
 • ISBN: 978-83-264-8455-1
 • oprawa: Miękka

Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie istotne dla interpretacji i stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego.

W publikacji uwzględniono obszerną nowelizację, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., wprowadzającą zmiany w celu przyspieszenia postępowań w sprawach karnych oraz w zakresie rozwiązywania głównych problemów procedury karnej.

W opracowaniu skupiono się głównie na najnowszym orzecznictwie, chociaż zamieszczono również starsze orzeczenia ze względu na duże znaczenie poruszanej w nich problematyki, które uzupełniają najważniejsze pozycje piśmiennictwa.

Do kogo publikacja jest adresowana?

Książka jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i aplikantów zawodów prawniczych przygotowujących się do egzaminów.

 

Informacje o autorach (redaktorach)

Katarzyna Dudka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym. Prowadzi obszerne badania empiryczne praktyki stosowania prawa przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości; autorka wielu opracowań z dziedziny prawa karnego procesowego człowieka, prawnokarnej ochrony zwierząt i postępowania dyscyplinarnego.

Hanna Paluszkiewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; radca prawny. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego; autorka wielu opracowań naukowych i dydaktycznych z tego zakresu.

Dobrosława Szumiło-Kulczycka - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta. Wybitna specjalistka w dziedzinie prawa administracyjno-karnego i czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł