Wydawnictwo

Nowości

Organy i korporacje ochrony prawa | S. Sagan; V. Serzhanova (red.). | Wyd. IV. | Warszawa, 2014. | Publikacje akademickie | PRAWO
cena: 65,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 69,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 89,00 zł

K. Dąbkiewicz. Kodeks karny wykonawczy : komentarz

 • Kod: PWPN 1040
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
 • Cena: 169,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Dąbkiewicz Krzysztof
 • Wyd.: III
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 932
 • ISBN Kod: 9788326482908
 • ISBN: 978-83-264-8290-8
 • oprawa: Twarda

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych.

Opracowanie zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian do ustawy, w tym:
 • tzw. dużej nowelizacji, mającej fundamentalne znaczenie dla obecnego kształtu postępowania wykonawczego, dotyczącej m.in. transpozycji do kodeksu karnego wykonawczego przepisów o wykonywaniu kar, środków karnych i zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego. W tym ostatnim zakresie przy analizie norm kodeksu wziąto pod uwagę najnowsze rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości;
 • zmiany polegającej na bardziej dolegliwym ujęciu środka w postaci świadczenia pieniężnego oraz objęciu go możliwością rozłożenia na raty i egzekucja, co pozwoli na wykonanie świadczenia pieniężnego w sytuacji, w której jednorazowa zapłata przerasta możliwości finansowe skazanego;
 • zmiany wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność art. 115 § 7 k.k.w. z Konstytucją RP;
 • projekt najnowszej zmiany (druk sejmowy nr 2874), dostosowującej prawo polskie do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i porzadkującej regulacje dotyczące kwalifikowania skazanych do kategorii zw. więźniów niebezpiecznych.
W książce zamieszczono również orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz literaturę dotyczacą omawianych problemów.

Adresaci:
Komentarz jest skierowany przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zainteresuje także teoretyków w dziedzinie prawa karnego wykonawczego i aplikantów.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł