Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Sytuacja komunikacyjna i jej parametry "Być nadawcą-być odbiorcą" | G. Sawicka; W. Czechowski (red.). | Toruń, 2014. | LINGWISTYKA; KOMUNIKACJA
cena: 44,00 zł
cena: 23,10 zł

E. Straś.Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego

 • Kod: UŚF 107
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET ŚLĄSKI.
 • Cena: 21,60 zł27,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Straś Ewa
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 244
 • ISBN: 978-83-226-1715-1
 • oprawa: Miękka

W pracy zaprezentowane zostały rezultaty badań nad frazeologizmami języka polskiego i rosyjskiego wyrażającymi intensywność cechy. Autorka podjęła próbę określenia poziomu intensywności cechy w jednostkach frazeologicznych. Opracowanie zawiera przede wszystkim opis kategorii intensywności jako kategorii semantycznej. Wymienione zostały cechy wspólne i różnice w jej wyrażaniu oraz scharakteryzowane środki oddające znaczenie. Na tle przeprowadzonej analizy określono utrwalony w języku sposób postrzegania świata poprzez cechy wchodzące w układ skali, wyrażane przez pary przymiotników / przysłówków parametrycznych. Wskazano podobieństwa i różnice w kategoryzacji rzeczywistości oraz zwrócono uwagę na rolę czynników pozajęzykowych, powodujących intensyfikacje językowego wyrażania świata. Książka składa się z dwóch części: „Intensywność jako przedmiot badań lingwistycznych” oraz „Płaszczyzny semantycznej eksplikacji intensywności”. W rozbudowanej części drugiej zaprezentowane zostało przeciwstawienie „fizyczności” „ocenianiu” (modalności).
Tożsamości zbiorowe Białorusinów | R. Radzik (red.). | Lublin, 2012. | SOCJOLOGIA; LINGWISTYKA
R. Radzik (red.). Tożsamości zbiorowe Białorusinów
37,80 zł
Sytuacja komunikacyjna i jej parametry "Być nadawcą-być odbiorcą" | G. Sawicka; W. Czechowski (red.). | Toruń, 2014. | LINGWISTYKA; KOMUNIKACJA
G. Sawicka; W. Czechowski (red.). Sytuacja komunikacyjna i jej parametry "Być nadawcą-być odbiorcą"
44,00 zł
Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu | A. Duszak; G. Kowalski (red.). | Kraków, 2013. | LINGWISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA
A. Duszak; G. Kowalski (red.). Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu
39,00 zł
Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie | D. Krzyżyk. | Katowice, 2008 | Prace Naukowe, nr 2563 | LINGWISTYKA
D. Krzyżyk. Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie
12,00 zł
15,00 zł
Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej | B. Boniecka. | Lublin, 2013. | LINGWISTYKA ; KOMUNIKACJA
B. Boniecka. Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej
29,40 zł
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, T. 1 | J. Mampe; ;. Owczinnikowa (red.). | Gdańsk, 2014. | LINGWISTYKA; SOCJOLOGIA
J. Mampe; ;. Owczinnikowa (red.). Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, T. 1
23,10 zł
Słowo i tekst, T. 1 : Funkcjonowanie języka | P. Czerwiński; J. Stawnicka (red.). | Kartowice, 2008. | PN UŚ, mr 2544 | LINGWISTYKA ;JĘZYKOZNAWSTWO |
P. Czerwiński; J. Stawnicka (red.). Słowo i tekst, T. 1 : Funkcjonowanie języka
18,40 zł
23,00 zł
Semantische Analyse juritischer Fachworter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts Eine deutsch-polnische kontrastive Studie| K. Siewert. |Bydgoszcz, 2010. | LINGWISTYKA STOSOWANA
K. Siewert. Semantische Analyse juritischer Fachworter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts Eine deutsch-polnische kontrastive Studie
33,08 zł