Wydawnictwo

Nowości

NIE dla Unii Europejskiej TAK dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego :Norwegia a Europa w latach 1945-2009 | B. Zyzak. | Toruń, 2014. | POLITOLOGIA ; EKONOMIA; UE
cena: 19,43 zł
cena: 38,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 39,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 63,00 zł

T. Sporek; S. Taslar (red.). Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych

 • Kod: AEKT 318
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 30,40 zł38,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Sporek Tadeusz; Talar Sylwia (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 307
 • ISBN: 978-83-7246-665-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Sporek Tadeusz; Talar Sylwia (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 307
 • ISBN: 978-83-7246-665-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Sporek Tadeusz; Talar Sylwia (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 307
 • ISBN: 978-83-7246-665-5
 • oprawa: Miękka

W prezentowanym opracowaniu ujęto aspekty dotyczące:
1) kształtowania warunków dla działalności współczesnych podmiotów i ich konkurencyjności, w szczególności charakteru i znaczenia konkurencji i kooperacji w globalnej gospodarce oraz przykładowych działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności;
2) rozwoju i specyfiki funkcjonowania korporacji międzynarodowych, których obszar jak i strategie ekspansji oraz motywy i skutki działalności podlegają zmianom i są przedmiotem ciągłego zainteresowania;
3) procesów internacjonalizacji polskiej gospodarki zachodzących na rynku kapitałowym, walutowym oraz w sektorze hutniczym i bankowym, będących w znacznym stopniu efektem dostosowań do zasad i wymogów współczesnej gospodarki światowej.

SPIS TREŚCI
WSTĘP

KONKURENCJA I WSPÓŁPRACA A KONKURENCYJNOŚĆ PODMIOTÓW WE WSPÓŁCZESNYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH
Sylwia Talar: Zmiany natężenia, charakteru i znaczenia konkurencji we współczesnej
gospodarce światowej
Monika Sulimowska-Formowicz: Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw a międzynarodowa
kooperacja gospodarcza
Beata Stępień: Zaufanie w międzynarodowej kooperacji gospodarczej - teoria a wyniki
badań
Stanisław M. Szukalski: Standaryzacja procesów biznesowych w korporacyjnych centrach usług
wsparcia
Alina Gorczyńska: Problem konkurencyjności giełd papierów wartościowych w dobie
gospodarki globaInej
Małgorzata Dziembała: Wpieranie rozwoju regionów przybrzeżnych w ramach programów
współfinansowanych ze środków UE

ROZWÓJ I SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH
Artur Klimek: Uwarunkowania powstawania i rozwoju korporacji transnarodowych
z krajów Ameryki Łacińskiej
Agnieszka Kochel: Czynniki umiędzynarodowienia badań i rozwoju korporacji transnarodowych z krajów Unii Europejskiej
Bogusława Skulska: Polityka stosowania cen transferowych w korporacjach amerykańskich.
Wybrane aspekty prawne
Tadeusz Sporek: Działalność korporacji transnarodowych a ochrona środowiska
naturalnego na przykładzie Polski i Słowacji
Bożena Fraczek: Egzogeniczny charakter skłonności behawioralnych inwestorów

WYBRANE ASPEKTY INTERNACJONALIZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI
Janusz Świerkocki: Metody wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do Polski
Katarzyna Puchalska: Determinanty atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpacia w opiniach firm
z kapitałem zagranicznym
Bożena Gajdzik: Restrukturyzacja przedsiębiorstw sektora hutniczego w procesie
adaptacji do wymogów współczesnej gospodarki światowej
Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska: Efektywność informacyjna polskiego rynku kapitałowego
Marcin Gruszczyński: Efektywność polskiego, czeskiego i węgierskiego rynku walutowego
a celowość interwencji banku centralnego
Małgorzata Zielińska-Bieniek: Bazylea III - zmiany w międzynarodowych regulacjach nadzorczych
sektora bankowego. Szansę i zagrożenia dla polskich banków

INFORMACJE O AUTORACH

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł