Wydawnictwo

Nowości

Siła państw w Unii Europejskiej : formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej | M. Kleinowski. | Toruń, 2014. | POLITOLOGIA; UE
cena: 37,80 zł
cena: 37,80 zł
cena: 35,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 47,50 zł
cena: 33,60 zł
cena: 19,43 zł
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł

J. Woś (red.) Integracja europejska

 • Kod: WWSBP 051
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
 • Cena: 18,11 zł24,15 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Woś Jerzy (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Poznań
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 132
 • ISBN Kod: 9788372052094
 • ISBN: 83-7205-209-3
 • oprawa: Miękka

Książka porusza najistotniejsze zagadnienia integracji europejskiej:

• istotę, przesłanki, modele i etapy integracji,
• europejskie instytucje integracyjne,
• charakterystykę Unii Europejskiej; cele działania, warunki członkostwa, instytucje i symbolikę,
• Europejski System Walutowy, Europejską Unię Gospodarczo-Walutową oraz Europejski System Banków Centralnych,
• szanse i zagrożenia związane z integracją Polski z Unią Europejską

Książka jest podręcznikiem wprowadzającym do zagadnień europeistyki, ale z uwagi na przeglądowy charakter polecana jest wszystkim zainteresowanym procesami integracyjnymi w Europie.

Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej | B. Jagusiak. |
Warszawa, 2011. | UE
B. Jagusiak. Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
48,30 zł
Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej | M. Kluzek. | Poznań, 2012. | EKONOMIA; UE
M. Kluzek. Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
45,00 zł
Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej | M. Radło (red.) | Warszawa-Gdańsk, 2005. | UNIA EUROPEJSKA
M. Radło (red.) Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej
33,60 zł
42,00 zł
Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej | J. Helios; W. Jedlecka. | Toruń, 2013. | PRAWO; UE
J. Helios; W. Jedlecka. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej
46,00 zł
Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską | M. Dobrowolski. | Lublin, 2014. | PRAWO; UE
M. Dobrowolski. Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
32,00 zł
Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski | M. Krzykowski. | Warszawa, 2013. | PRAWO; ENERGETYKA; UE
M. Krzykowski. Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski
50,00 zł
Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne | O. Lissowski. | Contact, Poznań, 2009. | Unia Europejska | ZARZĄDZANIE; UE
O. Lissowski. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne
63,00 zł
Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka | M. Domiter; 
A. Marciszewska. | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
M. Domiter; A. Marciszewska. Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka
42,00 zł