Wydawnictwo

Nowości

Siła państw w Unii Europejskiej : formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej | M. Kleinowski. | Toruń, 2014. | POLITOLOGIA; UE
cena: 37,80 zł
cena: 55,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł
cena: 33,60 zł
cena: 19,43 zł
cena: 35,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 47,50 zł

T. Jarocki; M. Molendowska; A. Zaremba. Instytucje Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony : ewolucja, kompetencje, działalność

 • Kod: AŚWDF 066
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Cena: 30,45 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Jarocki T.; Molendowska M.; Zaremba A.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kielce
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 211
 • ISBN Kod: 9788371336140
 • ISBN: 978-83-7133-614-0
 • oprawa: Miękka

W książce dokonano analizy w funkcjonowaniu głównych instytucji Unii Europejskiej, tj. Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Banku Centralnego. Analiza obejmuje okres od 1951 roku (powstanie EWWiS) aż do 2013 r. We wspomnianym okresie uwzględniono wszystkie najważniejsze wydarzenia wpływające na zmiany w funkcjonowaniu instytucji, w tym Traktaty (EWWiS, EWG i Euroatom, Fuzyjny, Maastricht, Amsterdamski, Nicejski, Lizboński). Publikacja skierowana jest do studentów, nauczycieli oraz wszystkich chcących zapoznać się z tematyką instytucji UE.
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej | B. Jagusiak. |
Warszawa, 2011. | UE
B. Jagusiak. Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
48,30 zł
Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej | M. Kluzek. | Poznań, 2012. | EKONOMIA; UE
M. Kluzek. Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
45,00 zł
Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej | M. Radło (red.) | Warszawa-Gdańsk, 2005. | UNIA EUROPEJSKA
M. Radło (red.) Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej
33,60 zł
42,00 zł
Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej | J. Helios; W. Jedlecka. | Toruń, 2013. | PRAWO; UE
J. Helios; W. Jedlecka. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej
46,00 zł
Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską | M. Dobrowolski. | Lublin, 2014. | PRAWO; UE
M. Dobrowolski. Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
32,00 zł
Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski | M. Krzykowski. | Warszawa, 2013. | PRAWO; ENERGETYKA; UE
M. Krzykowski. Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski
50,00 zł
Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne | O. Lissowski. | Contact, Poznań, 2009. | Unia Europejska | ZARZĄDZANIE; UE
O. Lissowski. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne
63,00 zł
Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka | M. Domiter; 
A. Marciszewska. | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
M. Domiter; A. Marciszewska. Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka
42,00 zł