Wydawnictwo

Nowości

Wybrane aspekty marketingu holistycznego - perspektywa odbiorców | A.I. Baruk. | Toruń, 2014 | MARKETING; ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
cena: 42,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 65,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 39,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,90 zł

A. Gardocka-Jałowiec (red.). Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych

 • Kod: UBE 043
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Cena: 34,65 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Gardocka-Jałowiec Anna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Białystok
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 191
 • ISBN: 978-83-7431-331-5
 • oprawa: Miękka

Publikacja Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych pod redakcją A. Gardockiej-Jałowiec systematyzuje, w pewnym sensie, wiedzę z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym. Składa się z jedenastu opracowań autorskich wskazujących na czynniki określające innowacyjność organizacji publicznych, zmiany zachodzące: po pierwsze, w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesach świadczenia usług publicznych, jako form przezwyciężania barier i ograniczeń innowacyjności; po drugie, w obszarze mechanizmu realizacji interesu publicznego - zmian w planowaniu strategicznym, zarządzaniu opartym na wynikach, formułowaniu i koordynowaniu polityk publicznych. Teksty teoretyczne przeplatają się z analizą przypadków i prezentacjami wyników przeprowadzonych badań, które obok wniosków i rekomendacji, spełniać mogą niezwykle ważną rolę, bowiem stanowią przykłady stymulowania zmian postaw wobec innowacyjnych metod i instrumentów w zarządzaniu organizacjami publicznymi.
Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych jest jedną z części zbioru publikacji poświęconego analizie sektora publicznego we współczesnej gospodarce, wydanego w 2012 r. przez Zakład Ekonomii Sektora Publicznego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, obejmującego książki: Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych (red.) R. Przygodzka, Sektor publiczny - racjonalizacja gospodarowania, (red.) M. Kozłowska-Burdziak.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł