Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Historia zegarmistrzostwa w Polsce | Z. Mrugalski | Radom, 2011 | MECHATRONIKA
cena: 60,90 zł

Z. Mrugalski Historia zegarmistrzostwa w Polsce

 • Kod: ITE 139
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-WYDAW-
 • Cena: 60,90 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Mrugalski Zdzisław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Radom
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 410
 • ISBN: 978-83-7204-989-6
 • oprawa: Twarda

(…) Niniejsza monografia omawia historię rozwoju urządzeń do pomiaru czasu w Polsce. Jej pierwsza część została poświęcona polskiemu rzemiosłu zegarmistrzowskiemu oraz wszelkim zegarom budowanym w dawnej Polsce. Przedstawiono również sylwetki polskich uczonych konstruujących zegary oraz sylwetki najsłynniejszych polskich zegarmistrzów, nierzadko przedsiębiorców, tworzących wielkie, znane do dziś światowe firmy.
W odrębnym rozdziale omówiono polskie zegary wieżowe, zwracając szczególną uwagę na najbardziej znany z nich, umieszczony na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Zdecydowano się również poświęcić nieco miejsca szczególnie niezwykłym i oryginalnym konstrukcjom zegarowym, zbudowanym w Polsce. Niektóre wytwory polskiego rzemiosła, w tym dawne zegary, przechowywane są obecnie w muzeach, stąd zdecydowano się scharakteryzować najważniejsze kolekcje zabytkowych zegarów, zgromadzone w polskich placówkach muzealnych.
Ważną rolę w rozwoju polskiego zegarmistrzostwa odegrali też autorzy literatury fachowej. Omówiono zatem niektóre publikacje napisane przez polskich autorów, m.in. Adama Kochańskiego – autora pierwszego w świecie kompendium wiedzy o zegarach (1664 r.), Stanisława Solskiego, który w pierwszym polskim podręczniku mechaniki Architekt Polski opisał trzy rodzaje mechanizmów zegarowych (1690), Franciszka Czapka – autora pierwszego w języku polskim podręcznika dla zegarmistrzów (1850 r.) oraz braci zakonnych z Niepokalanowa: Wawrzyńca Podwapińskiego i Bernarda Bartnika – autorów 12-tomowej serii książek pod ogólnym tytułem ZEGARMISTRZOSTWO (lata 1948–1992).
Na końcu książki zestawiono polskojęzyczne publikacje dotyczące pomiarów czasu i budowy zegarów, z podziałem tematycznym i w kolejności chronologicznej. (…)

Z Przedmowy