Wydawnictwo

Nowości

Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej | K. Żęgota. | Mado, Toruń, 2014. | POLITOLOGIA; SOCJOLOGIA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; HISTORIA
cena: 42,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 43,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 29,40 zł
cena: 44,90 zł
cena: 59,90 zł
cena: 49,90 zł

M. Gruca. Historia praworządności : kryzys kulturowy i polityczny

 • Kod: RES 002
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: RES HUMANE Wydawnictwo Popularno-Naukowe
 • Cena: 79,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Gruca Marian
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 664
 • ISBN: 978-83-924-390-1
 • oprawa: Miękka

Na kanwie przyjętej po II wojnie przez ONZ "Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka", autor postanowił prześledzić ewolucję praworządności od czasów starożytnej Mezopotamii po nowożytne państwa europejskie. Książka ta ma na celu wskazać na kryzys kulturowy i polityczny jaki towarzyszy cywilizacjom w wyniku wydawanych przez nie uchwał i ustaw państwowych i ich kodyfikacji. W podstawie prawnej występuje bowiem ciągła zależność od bieżącej polityki – co prowadzi nieustannie do naruszania Praw Człowieka .
Z tego względu treść tej książki nie jest nastawiona na odkrywanie nowych faktów historycznych, lecz głównie na zestawianiu znanych zdarzeń okresu starożytnego i nowożytnego, prowadzących do dialektycznych przełomów i wynikających stąd korzyści społecznych. Przedmiotem tej analizy stała się więc polityka państwowa i religijna, która bardzo często traktowała ludzi z pozycji poddaństwa klasowego. Prawo i praworządność, zdaniem autora, nigdy nie wynikały z racjonalnych ustaw i uchwał, które wydawane były tylko w interesie warstw ekonomicznie i klasowo uprzywilejowanych . Konsekwencją tego stały się rewolucje i powstania oraz coraz bardziej zbrodnicze wojny.

Znaczną część tekstu tej książki zajmuje tragiczna historia Polski. Autor uważa, że państwo polskie od zarania swoich dziejów nie potrafiło ukształtować równo prawności. Skutkiem tego stała się utrata instytucji państwa i praw ludzkich na rzecz zaborców. Ponowne odzyskanie niepodległości na początku XX w., nie przyniosło jednak równości obywateli wobec prawa. Wydawane akty prawne nadal służyły interesom elit, wyzwalając wśród ludności polskiej uczucie zagubienia w systemach prawnych. Powstaje więc ciągłe pytanie – w jaki sposób należy skutecznie walczyć o Prawa Człowieka.
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł