Wydawnictwo

Nowości

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu : teoria-przykłady-zadania | E. Babula; L. Czerwonka (red.). | Gdańsk, 2014.| MATEMATYKA; EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 31,50 zł
cena: 65,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 39,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 34,65 zł
cena: 24,15 zł
cena: 42,00 zł

W. Szalkiewicz; A. Skonieczek Dynamiczny wskaźnik innowacyjności : metoda badania innowacyjności

  • Kod: OWSZ 1 (1)
  • Stan: 1
  • Dostępność: Mało
  • Wydawnictwo: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki
  • Cena: 14,00 zł19,90 zł
  • Poleć produkt

Autor: Szalkiewicz Wojciech; Skonieczek Andrzej

Wyd.: I

Miejsce: Olsztyn

Rok: 2009

ilość stron: 57

ISBN: 978-83-88629-49-5

oprawa: Miękka


Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części.
W pierwszej, w oparciu o badania publikacji krajowych i zagranicznych, autorzy dokonują syntetycznej prezentacji zagadnień dotyczących problematyki innowacyjności przedsiębiorstw oraz przedstawiają wybrane, proponowane w literaturze metody pomiaru innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności dla jej oceny.
Druga - zawiera propozycję prostej, ilościowej metody (algorytmu matematycznego) badania innowacyjności przedsiębiorstw, pozwalającej na uzyskanie skwantyfikowanych (obiektywnych) wyników, dających możliwość ich porównywania w układzie tak branżowym, jak i regionalnym oraz czasowym z uwzględnieniem dynamiki zmian obliczanych wskaźników.
W ten sposób autorzy podjęli próbę realizacji najważniejszego celu stawianego temu opracowaniu - jakim jest określenie i dobór narzędzi, które pozwolą na prowadzenie jednolitych badań empirycznych zagadnienia innowacyjności w przedsiębiorstwach (organizacjach) i wypracowywania na ich podstawie wniosków przydatnych zarówno dla ich rozwoju, jak i gospodarki.
Opracowanie ma również służyć pogłębieniu wiedzy przydatnej studentom kierunków ekonomicznych i kierunków pokrewnych, jak i pracownikom naukowym zajmującym się zagadnieniami dotyczącymi problematyki innowacyjności i sposobom jej pomiaru i oceny.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013.  | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł