Wydawnictwo

Nowości

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy | M. Czupich; A.Ignasiak-Szulc; M. Kola-Bezka (red.). | Toruń, 2014. | EKONOMIA
cena: 46,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 39,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 29,00 zł
cena: 38,00 zł

M. Czornik (red.). Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Euro- cz. 2 : Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka

 • Kod: AEKT 354
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 18,40 zł23,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Czornik Małgorzata (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 203
 • ISBN: 978-83-7246-702-7
 • oprawa: Miękka

Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej staje się w Polsce coraz częściej przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowców czy studentów, ale i przedstawicieli różnych szczebli władzy, najczęściej samorządowej.
Gminne i powiatowe służby, na co dzień podejmujące decyzje dotyczące przeznaczenia terenów i określania relacji funkcji w przestrzeni miast czy obszarów wiejskich, w praktyce zarządzania zasobami napotykają na wiele problemów i zgłaszają zainteresowanie poszukiwaniem ich rozwiązania w dorobku planistycznym krajów europejskich.
Różnorodność stosowanych rozwiązań prawnych stwarza możliwości dokonania porównań, co może być traktowane jako sposób na ewoluowanie polskich rozwiązań w tej dziedzinie. Dostrzega się wiele podobieństw, które mogą stanowić również szczególnego rodzaju przyczynek do budowania wspólnej Europy.
Praca ma na celu przybliżenie polskim czytelnikom europejskich realiów gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. Autorzy, kontynuując badania nad aspektami istnienia współczesnej Europy wyrażają nadzieję, że może być ona użyteczna dla wszystkich zainteresowanych strukturą i kompetencjami władz w różnych krajach oraz prawnymi podstawami podejmowania decyzji przestrzennych.
Każde z opisanych w tym tomie państw (Austria, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) zostało zaprezentowane poprzez: krótką charakterystykę jego realiów politycznych, mapę regionów statystycznych, podstawowe dane statystyczne charakteryzujące regiony, specyfikę podziału administracyjnego, opis najważniejszych zasad, struktury i dokumentów planowania przestrzennego wraz z komentarzem akcentującym specyfikę rozwiązań, fragmenty aktów prawnych obowiązujących na jego obszarze, które regulują zagadnienia planowania przestrzennego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego itp., w indywidualnie określonym wymiarze i szczegółowej zawartości tłumaczenia.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł