Wydawnictwo

Nowości

Siła państw w Unii Europejskiej : formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej | M. Kleinowski. | Toruń, 2014. | POLITOLOGIA; UE
cena: 37,80 zł
cena: 37,80 zł
cena: 49,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 19,43 zł

A. Kusztal. Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską

 • Kod: WUOW 330
 • Stan: 8
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET OPOLSKI WYDAWNICTWO
 • Cena: 30,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kusztal Aleksandra
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Opole
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 251
 • ISBN Kod: 9788373955806
 • ISBN: 978-83-7395-580-6
 • oprawa: Miękka

Główną treść książki stanowi przentacja oficjalnego stosunku największych kościołów chrześcijańskich w Polsce (tj. Kościoła rzymskokatolickiego, Prawosławnego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce oraz Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP) wobec integracji Polski z Unią Europejską. Książka przybliża podstawy regulacji prawnych, dotyczących relacji państwo-kościół w Polsce, charakteryzuje stosunek poszczególnych kościołów do procesów integracyjnych na kontynencie europejskim oraz ich zaangażowanie w debatę europejską w Polsce, prezentując nadzieje i obawy omawianych kościołów oraz ich wiernych, związane z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej.

Praca adresowana jest do studentów kierunków, takich jak: politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia oraz do szerszego grona odbiorców zainteresowanych tematyką integracji europejskiej i kwestiami wyznaniowymi w Polsce
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej | 
W. Kotowicz. | Toruń, 2012. | POLITOLOGIA
W. Kotowicz. Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej
38,00 zł
Źródła kryzysów i konfliktów 2 : uwarunkowania stymulujace społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne | B. Barnaszewski. | Toruń, 2011. | POLITOLOGIA
B. Barnaszewski. Źródła kryzysów i konfliktów 2 : uwarunkowania stymulujace społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne
50,00 zł
Źródła kryzysów i konfliktów : czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata | V. Barnaszewski. | Toruń, 2011. | POLITOLOGIA
V. Barnaszewski. Źródła kryzysów i konfliktów : czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata
50,00 zł
Zmieniając historię : polityka zagraniczna Baracka Obamy | M.S. Indyk;K.G. Lieberthal; M.E. O'Hanion. | Warszawa, 2013. | POLITOLOGIA
M.S. Indyk;K.G. Lieberthal; M.E. O'Hanion. Zmieniając historię : polityka zagraniczna Baracka Obamy
45,00 zł
Złota demokracja| J. Ekes.| Kraków, 2010. (Biblioteka Myśli Politycznej, 71) |POLITOLOGIA
J. Ekes. Złota demokracja
36,80 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie : Historia, kraj i ludzie | R. Chałaczkiewicz. | 
Pułtusk-Warszawa, 2011. | POLITOLOGIA; ARABISTYKA
R. Chałaczkiewicz. Zjednoczone Emiraty Arabskie : Historia, kraj i ludzie
45,00 zł
Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie | A. Rudowski; R. Zenderowski (red.). | Warszawa, 2009. | POLITOLOGIA
A. Rudowski; R. Zenderowski (red.). Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie
35,00 zł