Wydawnictwo

Nowości

Piłka nożna | P. Szymanowski. | Warszawa, 2015. | ALBUMY; SPORT
cena: 14,99 zł
cena: 14,99 zł

R. Jezierski; Z. Rybicka. Gimnastyka : teoria i metodyka

 • Kod: AWFWZ 002
 • Stan: 6
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Akademia Wychowania Fizycznego Wydawnictwo
 • Cena: 22,82 zł30,03 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Jezierski Ryszard; Rybicka Anna
 • Wyd.: VII
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2002
 • ilość stron: 259
 • ISBN: 83-85279-68-7
 • oprawa: Miękka

W opracowaniu Gimnastyka - teoria i metodyka ograniczono się do przedstawienia materiału ćwiczebnego z zakresu gimnastyki podstawowej (ogólnorozwojowej i korekcyjno - kompensacyjnej) oraz wybranych elementów z zakresu gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej.
Oddając niniejsze opracowanie do rąk zainteresowanych: studentów oraz nauczycieli wychowania fizycznego, żywimy nadzieję, iż będzie ono pomocne w nauczaniu i popularyzacji gimnastyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych obojga płci. Z życzliwością przyjmiemy wszelkie uwagi Czytelników, dotyczące poruszanych zagadnień.
Gimnastyka należy do najstarszych dziedzin wychowania fizycznego i sportu. Ćwiczenia gimnastyczne znane były już starożytnym ludom (Chińczykom, Persom, Egipcjanom), a szczególnie wysoki poziom osiągnęła gimnastyka w starożytnej Grecji: istniały tu specjalne instytucje (gimnazjony), gdzie odbywano ćwiczenia fizyczne.
W ciągu wieków gimnastyka nie tylko nie straciła na znaczeniu, ale stała się środkiem rozwijania sprawności, piękna i harmonii ludzkiego ciała. Współczesne spojrzenie na gimnastykę, tę podstawową dziedzinę rozbudowanego systemu wychowania fizycznego, popartego zdobyczami wiedzy z nauk przyrodniczych i społecznych, umacnia przekonanie o doniosłej roli, jaką ma ona do spełnienia w dobie cywilizacji technicznej.
Dzisiejsza gimnastyka jest niezastąpiona jako żelazna rezerwa ćwiczeń racjonalnych, jako czujne pogotowie śpieszące z pomocą w wypadku zaniedbań i błędów, popełnionych w pozostałych dziedzinach wychowania fizycznego. Jest ona szczególnie przydatna w kształtowaniu prawidłowej postawy dzieci i młodzieży. Stanowi niezastąpiony środek korekty postawy w niepokojąco licznych dzisiaj przypadkach występowania wad i odchyleń od normy.
O poziomie nauczania i upowszechniania gimnastyki decydować będzie zawsze działalność człowieka: nauczyciela, trenera. Od jego wiedzy, fachowości i zaangażowania zależeć będą efekty w postaci wzrastania dorodnego i zdrowego młodego pokolenia, zachowania sprawności fizycznej i wysokiej wydolności w wieku dojrzałym, wyhamowywania procesów starzenia się, a także skutecznego niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym.
Zmienność wybranych uwarunkowań wyniku sportowego w kajakarstwie | T. Rynkiewicz; M. Rynkeiwcz. | Poznań, 2012. | Monografie, nr 424 | SPORT
T. Rynkiewicz; M. Rynkeiwcz. Zmienność wybranych uwarunkowań wyniku sportowego w kajakarstwie
23,00 zł
Zmiany stężenia wybranych hormonów u młodzieży z otyłością prostą pod wpływem diety i wysiłku fizycznego | Z. Kasprzak. |Poznań, 2004. | (Monografie, nr 358)
Z. Kasprzak. Zmiany stężenia wybranych hormonów u młodzieży z otyłością prostą pod wpływem diety i wysiłku fizycznego
44,10 zł
Zarządzanie organizacjami sportowymi | A. Wartecki. | Poznań, 2008.| ZARZĄDZANIE ; SPORT
A. Wartecki. Zarządzanie organizacjami sportowymi
29,40 zł
Zarys Lekkiej Atletyki : skrypt dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego: Przepisy lekkoatletyczne i rekordy | A. Maszorek-Szymala; Z. Pietrzyk | Łódź, 2002 | SPORT ; REKREACJA ; PEDAGOGIKA
A. Maszorek-Szymala; Z. Pietrzyk Zarys Lekkiej Atletyki : skrypt dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego: Przepisy lekkoatletyczne i rekordy
17,25 zł
23,00 zł
Zabawy i gry ruchowe w tenisie | J. Tarnas; I. Laudańska-Krzemińska; P. Unierzyski. | Poznań, 2013. | Monografie, nr 416 | WYCHOWANIE FIZYCZNE; SPORT I REKREACJA
J. Tarnas; I. Laudańska-Krzemińska; P. Unierzyski. Zabawy i gry ruchowe w tenisie
23,00 zł
Zabawy i gry ruchowe w szkolnym W.F. | M. Bronikowski. | Poznań, 2000.| PEDAGOGIKA ; SPORT I REKREACJA
M. Bronikowski. Zabawy i gry ruchowe w szkolnym W.F.
24,15 zł
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej : S. Zaborniak; M. Obodyński (red.). Rzeszów, 2008. ( KULTURA FIZYCZNA ) ( SPORT ) (HISTORIA )
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej : S. Zaborniak; M. Obodyński (red.). Rzeszów, 2008. ( KULTURA FIZYCZNA ) ( SPORT ) (HISTORIA )
17,00 zł
Z dziejów kultury fizycznej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie w latach 1918-1939 | E. Małolepszy; M. Ponczek | Częstochowa, 2001. | SPORT I REKREACJA
E. Małolepszy; M. Ponczek Z dziejów kultury fizycznej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie w latach 1918-1939
14,28 zł
17,85 zł