Wydawnictwo

Nowości

Modernizacja nawierzchni drogowych i mostowych : skrypt dla studentów specjalności drogowo-mostowej I L. Grabowski; B. Stankiewicz. Opole, 2010. (Skrypt 287)
cena: 28,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 26,25 zł
cena: 49,35 zł
cena: 29,00 zł
cena: 9,35 zł
cena: 44,63 zł
cena: 42,00 zł
cena: 39,90 zł

A. Alsabry. Fizyka budowli : wybrane zagadnienia

 • Kod: UZG 187
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 35,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Alsabry Abdrahman
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 167
 • ISBN: 978-83-7481-177-4
 • oprawa: Miękka

Literatura poświęcona fizyce budowli jest bardzo bogata. Istnieje szereg monografii zarówno ogólnych, jak i poświęconych jedynie zagadnieniom wybranym (patrz załączona literatura).

W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe definicje i wielkości z zakresu techniki świetlnej. Zagadnienie to zostało szerzej opisane w podręczniki P. Oziemblewskiego Technika świetlna od podstaw.

W rozdziale drugim znajdziemy podstawowe terminy z zakresu akustyki budowlanej oraz ogólne wiadomości o dźwięku. Więcej szczegółowych informacji Czytelnik znajdzie w drugim tomie podręcznika Budownictwo ogólne pod red. P. Klemma w rozdziale B. Szudrowicz pt. „Akustyka budowlana”.

W ostatnim rozdziale opisano podstawowe definicje i pojęcia domu pasywnego. Należy podkreślić, że szerzej na ten temat m.in. w: W. Feist, R. Pfluger, B. Kaufmann, Pakiet do projektowania budynków pasywnych PHPP. Wymagania dotyczące budynków pasywnych sprawdzanych pod względem jakościowym; R. Wnuk, Budowa domu pasywnego w praktyce. Przewodnik Budowlany a także w J.Piechociński, KRES organizatorem programu „Budynki pasywne – mistrzowie oszczędzania energii”.

Spis treści

1. Światło i widzenie

1.1. Wykaz oznaczeń

1.2. Światło

    Widmo (promieniowania)
    Widmo promieniowania elektromagnetycznego
    Promieniowanie
    Promieniowanie monochromatyczne
    Wykres chromatyczności
    Promieniowanie złożone
    Promieniowanie optyczne
    Promieniowanie nadfioletowe
    Promieniowanie widzialne
    Promieniowanie podczerwone

1.3. Parametry oświetleniowe i ich jednostki w technologii oświetlenia

1.3.1. Podstawowe wielkości z zakresu techniki świetlnej

1.4. Podstawowe funkcje i rodzaje oświetlenia

1.4.1. Zasady oświetlenia

1.4.2. Średnie natężenie oświetlenia

1.4.3. Obliczanie średnich natężeń oświetlenie

1.4.4. Równomierność oświetlenia

1.4.5. Rozkład luminacji

1.4.6. Olśnienie

1.4.7. Jaskrawość

1.4.8. Migotanie

1.5. Wskaźnik w technologii oświetlenia

1.5.1. Źródła światła

1.6. Czynniki decydujące o jakości widzenia

1.6.1. Wydolność wzrokowa

1.6.2. Przesłanie chroniące przed olśnieniem

1.7. Obliczanie oświetlenia

1.7.1. Sprawność oświetlenia

1.8. Literatura

1.9. Załącznik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – wyciąg

2. Zagadnienia akustyki budowlanej

2.1. Wstęp

2.2. Wykaz oznaczeń

2.3. Terminologia, symbole literowe i jednostki

2.3.1. Terminy podstawowe

2.3.2. Terminy dotyczące poziomów

2.3.3. Terminy dotyczące izolacyjności akustycznej i wielkości związanych

2.3.4. Terminy dotyczące pochłaniania dźwięku i wielkości związanych

2.3.5. Właściwości elementów budowlanych

2.4. Ogólne wiadomości o dźwięku

2.4.1. Źródła dźwięku (hałasu)

2.4.2. Fale dźwiękowe

2.4.3. Parametry charakterystyczne fali dźwiękowej

2.4.4. Zasady rozprzestrzeniania się dźwięku

2.4.5. Przykład obliczeniowy

2.5. Jednoliczbowe wskaźniki ważone

2.5.1. Oceny izolacyjności akustycznej

2.5.2. Czynniki kształtujące izolacyjność akustyczną przegrody

2.6. Izolacyjność akustyczna przegrody złożonej

2.6.1. Izolacyjność ściany z oknem lub drzwiami

2.6.2. Izolacyjność przegrody z otworem

2.7. Zagadnienia akustyki wnętrz

2.7.1. Echo akustyczne

2.7.2. Mechanizm powstawania echa akustycznego

2.8. Poziom hałasu w pomieszczeniu

2.8.1. Sposoby ograniczenia poziomu hałasu w pomieszczeniu

2.9. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem

2.9.1. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

2.9.2. Wymagania ogólne dotyczące lokalizacji obiektów

2.9.3. Wymagania ogólne dotyczące sytuowania i rozplanowania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych

2.9.4. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem pomieszczeń, dotyczące konstrukcji budynku

2.9.5. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem pomieszczeń dotyczące instalacji w budynku

2.10. Wymagania szczegółowe dotyczące sytuowania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych

2.10.1. Lokalizowanie w budynku pomieszczeń zawierających źródła hałasów i drgań

2.10.2. Usytuowanie pomieszczeń ze źródłem hałasu w stosunku do pokoi w mieszkaniach

2.10.3. Rozplanowanie budynku mieszkalnego za względu na ochronę przed hałasem zewnętrznym

2.11. Wskaźniki charakteryzujące izolacyjność akustyczną przegród w budynkach i izolacyjność akustyczną elementów budowlanych

2.11.1. Rodzaje zakłóceń akustycznych w budynku

2.11.2. Parametry związane z ochroną przeciwdźwiękową budynku

2.12. Wymagana izolacyjności akustyczna przegród w budynkach i izolacyjności akustyczna elementów budowlanych

2.13. Wymagana izolacyjności akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

2.14. Wymagana izolacyjności akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

2.15. Ochrona przed hałasem i drganiami

2.16. Literatura

3. Nowe kierunki i tendencje rozwoju w budownictwie niskoenergetycznym

3.1. Wstęp

3.2. Wykaz oznaczeń

3.3. Podstawowe pojęcia i definicje

3.3.1. Wykonalność budynków pasywnych

3.3.2. Kryteria jakie musi spełniać budynek pasywny

3.3.3. Podstawowa zasada działania budynku pasywnego

3.4. Kształtowanie architektury budynków pasywnych

3.4.1. Wpływ okapu na dostęp promieniowania słonecznego do pomieszczeń

3.4.2. Przegrody zewnętrzne – okna

3.4.3. Dostępność energii promieniowania słonecznego w Polsce

3.4.4. Przegrody zewnętrzne – ściany, dach, fundamenty

3.4.5. Konstruowanie bez mostków termicznych

3.5. Wentylacja i ogrzewanie budynku pasywnego

3.5.1 Gruntowy wymiennik ciepła

3.5.2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

3.6. Zagadnienia ekonomiczne

3.7. Obliczanie współczynników U elementów budynku

3.7.1. Obliczanie strat ciepła przez elementy stykające się z gruntem

3.7.2. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła okien oraz całkowitego promieniowania światła

3.7.3. Zacienienie

3.8. Projektowanie instalacji wentylacyjnej

3.8.1. Obliczanie sprawności wymiennika od odzysku ciepła

3.9. Ciepło. Obliczanie wskaźnika zapotrzebowania energii do ogrzewania według metody PHPP

3.9.1. Bilans cieplny

3.9.2. Straty ciepła

3.9.3. Zyski ciepła

3.10. Literatura

Zwiększenie efektywności procesów budowlanych i przemysłowych |J. Rajczyk (red.). | Częstochowa, 2012. | Monografie, nr 242 | BUDOWNICTWO
J. Rajczyk (red.). Zwiększenie efektywności procesów budowlanych i przemysłowych
42,00 zł
Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie | M. Bac.| Toruń, 2009. | PRAWO ; UBEZPIECZENIA
M. Bac. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieuchomościach : rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie
38,00 zł
Zagrożenia mykologiczne w budownictwie | M. Rajczyk. | Częstochowa, 2009. | BUDOWNICTWO | BIOLOGIA
M. Rajczyk. Zagrożenia mykologiczne w budownictwie
30,00 zł
Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych | Paleczek W. | Częstochowa 2011 | Politechnika Częstochowska | GÓRNICTWO
Paleczek W. Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych
9,00 zł
12,00 zł
Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa | T. Maszkiewicz. | Zielona Góra, 2009. | ARCHITEKTURA ; BUDOWNICTWO
T. Maszkiewicz. Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa
19,95 zł
Technologia formowania konstrukcji betonowych | J. Rajczyk. | Częstochowa, 2009. | BUDOWNICTWO
J. Rajczyk. Technologia formowania konstrukcji betonowych
26,00 zł
System aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej | A. Flaga , T. Lipecki | Lublin, 2011 | AERODYNAMIKA BUDOWLI
A. Flaga , T. Lipecki System aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej
57,00 zł
Stropy z drobnowymiarowych elementów | Ł. Drobiec; Z. Pająk. |
Wyd. IV. | Gliwice, 2013. | BUDOWNICTWO
Ł. Drobiec; Z. Pająk. Stropy z drobnowymiarowych elementów
23,10 zł